Contact

Pastoraat

 • coördinatieteam
 • predikanten
 • wijkindeling
 • mededelen lief & leed
Kerkenraad & scriba
Kerkdienst medewerking
 • preekvoorziening
 • organisten
 • technoteam
 • autodienst
Diaconie
 • bloemendienst
Kerkrentmeesters
Gebouwen 
Jeugd & Jongeren
Commissie Vorming & Toerusting
Media 
 • Kerknieuws
 • PR Commissie : Website, Facebook, drukwerk, presentaties, publicaties
Administratie & Rekeningnummers
 • Financiële administratie
 • Bijdragenadministratie (Kerkbalans en solidariteitskas)
 • Ledenadministratie
 • Diaconie
 • Kinder- en Jeugdwerk
 • Collectemunten
 • Verjaardagsfonds

 
terug