Over het pastoraat

Als gemeente van de Heer zijn we geroepen om naar elkaar om te zien in vreugde en verdriet. We zijn geroepen elkaar te helpen op de weg van het geloof. De pastorale zorg is in de eerste plaats een opdracht van gemeenteleden onderling. Daarbij is er ook de dienst van de predikant, de ouderlingen en de pastorale medewerkers, die zich geroepen weten voor te gaan in deze pastorale zorg.

U kunt, als u daar behoefte aan heeft, met uw predikant, ouderling of pastoraal medewerker contact opnemen voor een gesprek of huisbezoek. Los daarvan wordt ernaar gestreefd alle leden van onze gemeente in de thuissituatie te bezoeken. De gemeente is hiertoe verdeeld in 6 wijken.
De eerste zorg voor een wijk is toevertrouwd aan één of meerdere ouderlingen en een diaken. Die kunnen zich laten bijstaan door (een) pastorale medewerker(s).

Voor contactinformatie, zie Adres&contact.

Bezoekdienst van de kerk

  • Bloemengroet
  • Verjaardagen & jubilea
  • Vaste bezoekjes