Coördinatieteam

Centraal punt om meldingen door te geven m.b.t. pastorale bijstand

ds. Arnold Vriend tel.0515-756248
ds. Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040
pastor Hieke Plantinga tel. 0515-542364
scriba Diet Westra tel. 0515-542154

Wijkindeling

Verdeling pastorale wijken pastores

Omzien naar elkaar

Het nieuwe pastoraat