Kerkrentmeesters


Het beheer van alle kerkelijke bezittingen (gebouwen,interieur,inventaris,enz.) en geldelijke middelen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters, met uitzondering van de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie. Deze ambtsdragers worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke gemeente. De kerkelijke medewerkers worden door hen aangesteld. Ook het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot deze taak.

Onder deze verantwoordelijkheid vallen:

Kerkbalans en Solidariteiskas
Financiële Administratie
Beheer / verhuur van  gebouwen, apparatuur en diensten
Verjaardagsfonds
Collectemunten

Kerkbalans en Solidariteiskas


Wilt u het werk binnen onze gemeente steunen?
Voor het rekeningnummer en contactinformatie, zie Adres & contact.


 

Financiële Administratie

zie  Adres&contact.

Beheer en verhuur gebouwen, apparatuur en diensten


Zie Tarieven voor informatie over de huur.
 

VerjaardagsfondsNamens  de Protestantse gemeente ontvangen jarigen van 18 jaar en ouder
een felicitatiekaart.

Als teken van blijdschap en dankbaarheid dat deze verjaardag gevierd mag worden, kan een bijdrage worden gegeven voor het verjaardagsfonds.
De opbrengsten van het verjaardagsfonds zijn bestemd voor het onderhoud van de St. Gertrudiskerk.

De commissie bestaat totaal uit een tiental  vrijwilligers.

Voorzitter van de Commissie is dhr. Feike van Dijk
Secr. - Penn.m. is  mevr. Wyke de Boer
Spaarrek. commissie NL35 RABO 3050.1248.49
 

Collectemunten

Voor alle kerkelijke collectes en voor het verjaardagsfonds kunt u gebruik maken van collectemunten.
Voor alle informatie (zoals tarieven, contact- en betaalgegevens) zie Adres&contact.

terug