Administratie & Rekeningnummers

 


Financiële Administratie

rekeningnr. Rabo NL14 RABO 0372.1020.85
t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum

Contact:  Dhr. A.Grooters
tel. 0515-541002

Bijdragenadministratie (Kerkbalans en Solidariteitskas)

U kunt het werk binnen onze gemeente steunen door uw kerkelijke bijdrage of gift over te maken op rekeningnr. Rabo NL90 RABO 0372.1058.58  t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum

Contact: Dhr. A. Grooters
tel. 0515-541002

Ledenadministratie

Het is een goede zaak dat de ledenadministratie van een kerkelijke gemeente op orde is. Ze is onmisbaar bij een goede pastorale bearbeiding door de predikanten en andere ambtsdragers. Al zou het alleen maar zijn bij hoogtij dagen in familiekring om als kerkgemeenschap juist te reageren en mee te leven.Ook is het een informatiebron voor de thuissituatie van onze gemeenteleden.
Daarom is het goed ook zelf veranderingen door te geven, bij het in en uit laten schrijven en verhuisberichten .

Voor de ledenadministratie kan men terecht bij:

Elske Folkertsma
e-mail: ledenadm.pgworkum@gmail.com


 
statistiek naar type leden
jaar doopleden belijdende leden meegeregistreerden ongedoopt blijkgever totaal
2007 773 828 330     1931
2008 764 817 343     1924
2009 756 790 333     1879
2010 741 767 349     1857
2011 737 746 354     1837
2012 721 730 329     1780
2013 747 703 351     1801
2014 716 669 130 217   1732
2015 712 660 131 209   1712
2016 720 643 114 215   1692
2017 695 630 117 207 1 1650
2018 691 617 123 204 1 1636
2019 685 617        
2020 775 672 168 132 26 1773
2021 780 652 176 118 39 1765
 

Diaconie

Ons rekeningnummer  is : NL96 RABO 0372 1547 35  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Workum.

Kinder- en Jeugdwerk

Rekeningnummer NL33 RABO 0328 8026 89  t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum inzake `Kinder- en Jeugdwerk´

Collectemunten 

Betaling contant of op rekening NL38 RABO 0305 0338 16  t.n.v. Protestantse Gemeente Workum,  ´inzake collectemunten´        

Verjaardagsfonds 

Rekeningnummer NL38 RABO 3050 1248 49  t.n.v. Protestantse Gemeente Workum,  ´inzake verjaringscommissie´

Vrijwillige bijdrage Kerknieuws   

Rekeningnummer NL14 RABO 0372 1020 85  t.n.v. Protestantse Gemeente Workum, ´inzake vrijwillige bijdrage Kerknieuws´

terug