Contact

Autodienst

Voor wie slecht ter been is graag de kerkdienst willen bijwonen, is er een autodienst.
Vrijwilligers zorgen elke morgendienst voor vervoer.

Wie graag gebruik wil maken van deze autodienst, kan contact opnemen met diegene die dienst heeft. In onze kerkbladen "Ons Kerkblad"  en "Kerknieuws" staan de namen en telefoonnummers vermeld.

Contactpersoon voor de organisatie als geheel is dhr. T. Haagsma tel. 541219


Preekvoorziening

De preekvoorziener zoekt voorgangers voor de diensten waar geen eigen predikant is (vrije zondag) of in een vacante periode. In onze gemeente wordt dit verzorgd door:

Dhr. D. de Vries en mevr. L. de Vries-Steensma tel. 0515-541984
of e-mailadres: dila.de.vries@tele2.nl
 

Organisten

Mevr. K.J. Deinum   tel. 058-2551474
Dhr.  A. Landman   tel. 0515-541916
Dhr.  F. Dijkstra   tel. 0515-336424
Mevr. C. Hofman-Heida    
Dhr. H. Mast   tel. 0515-541532
 

Technisch team

Siemy de Groot
Sita Siderius
Klaas Hofman
Atze de Vries
Jan Engelsma
Herma Engelsma-Boonstra
Michiel van der Velde (coördinator)
Bauwe van der Velde
Jerryt van der Velde
Pieter Vriend

De coördinator van het technoteam is Michiel van der Velde, tel. 06-41401925.
Reserve aanspreekpunt: Atze de Vries, tel. 06-23207389.

Het rooster vindt u HIER.

                                                    


 

terug