Contact

Autodienst

Voor wie slecht ter been is en graag de kerkdienst wil bijwonen, is er een autodienst.
Vrijwilligers zorgen elke zondag voor vervoer.

Wie graag gebruik wil maken van deze autodienst, kan contact opnemen met diegene die dienst heeft. In "Kerknieuws" staan de namen en telefoonnummers vermeld.

Contactpersoon voor de organisatie als geheel is dhr. T. Haagsma tel. 541219


Preekvoorziening

De preekvoorziener zoekt voorgangers voor de diensten waar geen eigen predikant is (vrije zondag) of in een vacante periode. In onze gemeente wordt dit verzorgd door:

Dhr. D. de Vries en mevr. L. de Vries-Steensma tel. 0515-541984
of e-mailadres:  vries.steen@gmail.com
 

Organisten

Mevr. K.J. Deinum   tel. 058-2551474
Dhr.  A. Landman   tel. 0515-541916
Dhr.  F. Dijkstra   tel. 0515-336424
Mevr. C. Hofman-Heida    
Dhr. H. Mast   tel. 0515-541532
 

Technisch team

Michiel van der Velde (coördinator)
Sita Siderius
Klaas Hofman
Atze de Vries
Jan Engelsma
Herma Engelsma-Boonstra
Siemy de Groot
Bauwe van der Velde
Jerryt van der Velde
Pieter Vriend

De coördinator van het technoteam is Michiel van der Velde, tel. 06-41401925.
Reserve aanspreekpunt: Atze de Vries, tel. 06-23207389.

Het rooster vindt u HIER.

                                                    


 

terug