Contact

Autodienst

Voor wie slecht ter been is graag de kerkdienst willen bijwonen, is er een autodienst.
Vrijwilligers zorgen elke morgendienst voor vervoer.

Wie graag gebruik wil maken van deze autodienst, kan contact opnemen met diegene die dienst heeft. In onze kerkbladen "Ons Kerkblad"  en "Kerknieuws" staan de namen en telefoonnummers vermeld.

Contactpersoon voor de organisatie als geheel is dhr. T. Haagsma tel. 541219


Preekvoorziening

De preekvoorziener zoekt voorgangers voor de diensten waar geen eigen predikant is (vrije zondag) of in een vacante periode. In onze gemeente wordt dit verzorgd door:

Dhr. D. de Vries en mevr. L. de Vries-Steensma tel. 0515-541984
of e-mailadres: dila.de.vries@tele2.nl
 

Organisten

Mevr. K.J. Deinum   tel. 058-2551474
Dhr.  A. Landman   tel. 0515-541916
Dhr.  F. Dijkstra   tel. 0515-336424
Mevr. C. Hofman-Heida   tel. 0515-543666
Dhr. H. Mast   tel. 0515-541532
 

Technisch team

bestaat uit:
Klaas Hofman
Bauwe van der Velde
Jerryt van der Velde
Michiel van der Velde
Atze de Vries
Pieter Vriend
Durk Ybema
Herma Engelsma-Boonstra
Hanneke Spijksma-Zwerver
Siemy de Groot
Sita Siderius

De coördinator van het technoteam is Klaas Hofman tel. 0515-543666

Het rooster vindt u HIER.

Opname op verzoek

Op verzoek wordt tegen een kleine vergoeding een trouw- of rouwdienst op DVD gebrand.  Bij de doop van een kind krijgen de doopouders een DVD van de dienst. Nadere inlichtingen via de coördinator: Jan Engelsma  jan.engelsma@hotmail.com  tel.06-46783371                                                     


 

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Startzondag'

26 sep 2021 om 10:00

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

03 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

10 okt 2021 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!