Kerkenraad en scriba


Het moderamen

Scriba

Mevr. Diet Westra - van der Valk
Lynbaen 33
8711 ES Workum
tel. 0515-542154 of 06-23080041

 

Praeses

Dhr. R. Siderius
 

Assessor

Mevr. S. Stoel - Valk
 

Predikant 

ds. A. Vriend
 

Diaken

Marja de Vries-Kolk

Kerkrentmeester

Drh. H. Norbruis

Jeugdouderling

Jantine T. de Vries-Postma

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

20 jun 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

27 jun 2021 om 09:30

Kerkenraadsvergadering

28 jun 2021 om 19:45

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!