Kerkbladen, Website, Facebook en PR

Contactinformatie voor:

Kerknieuws
Ons Kerkblad
PR Commissie - Website, Facebook, PublicatiesKerknieuws

is het officiële orgaan van onze protestantse gemeente, met nieuws uit en voor onze gemeente. 
De informatie is heel divers.: met Meditatie, Kerkdienstenagenda en - informatie, het wel een wee uit gemeente, verslagen van de kerkenraad, mededelingen Lief&Leed, Bijbelrooster, de Jeugdrubriek en informatie over activiteiten.

Kopij kunt u sturen naar de redactie via kerknieuwsworkum@gmail.com
Kopij inleveren uiterlijk op woensdag voor 12.00 uur (de juiste datum vindt u in Kerknieuws) 

 
Redactieleden
mevr. D. de Zwart-Folkertsma
dhr. K. Herder
mevr. H.de Boer-Oldersma
 

Bezorging (papier) 

dhr. P.H. de Boer
Kalkwurk 2, tel. 541781

dhr. J. Speerstra
Jonkersfinne 17, tel. 541333

dhr. P. Visser,
Schoolstraat 25, app. 3

Verzending (e-mail) 
PR Commissie
pgworkum@gmail.com

 
 

Ons Kerkblad

is een gezamenlijke uitgave van onze omringende plaatsen (van ouds het ringblad). Alle algemene informatie uit Kerknieuws vindt u ook hierin afgedrukt.
Ons Kerkblad wordt gedrukt bij Hunia Drukkerij Workum tel.0515- 541466

Vanuit onze gemeente wordt dit verzorgd door:
dhr.Joh.Weerstra
tel. 06 438 30 713
e-mail:  j.weerstra@telfort.nl

Kopij uiterlijk inleveren op zaterdag voor 18.00 uur
 

PR Commissie

pgworkum@gmail.com

Voor publicaties op de website, Facebook, persberichten en voor ontwerp/vormgeving en tekst van presentaties en drukwerk.


Website, Facebook

Vanuit de PR commissie werken wij aan het beheer en het plaatsten van berichten op de website en Facebook. Deze media willen we graag toegankelijk maken voor iedereen: van jong tot oud en voor gemeente- én niet gemeenteleden. 


En daar hebben we uw/jouw inbreng bij nodig!

Om onze website en Facebookpagina levendig en up-to-date te houden, hebben we jullie bijdrage nodig. Dat geldt voor nieuwe input, maar ook voor bestaande. Dus...
Heeft u/ heb je een bericht dat online geplaats kan worden? Iets om te informeren of te inspireren? Is destijds geplaatste informatie inmiddels achterhaald? Wij ontvangen dan graag bericht, zodat we het bericht kunnen plaatsen of aanpassen.


Drukwerk, presentatie, overige publicaties

Net zoals voor de website en Facebook geldt, dat we ook voor andere uitingen graag werken in de (huis)stijl van de gemeente. 

Moet er een ontwerp voor drukwerk worden gemaakt of gewijzigd worden? Of een presentatie? Een persbericht gemaakt of opgestuurd? Dan zijn wij ook graag van dienst.

 

De PR commisie bestaat uit:
Els de Bok
pgworkum@gmail.com

 


 


 
terug