Diaconie

De diaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is. Ook heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van ieders diaconale roeping tot 'omzien naar elkaar', dichtbij en ver weg.
Lees meer 

Bloemendienst

Elke zondag worden de bloemen uit de kerkdienst namens de gemeente als teken van medeleven en bemoediging gebracht bij gemeenteleden die thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis, langdurig thuis ziek zijn, thuis verpleegd worden of anderszins aandacht behoeven.
 
Lees meer 

Inzamelingsacties

  • Postzegels, kaarten en mobieltjes
Lees meer 

Financiële ondersteuning

Voor een gift aan de diaconie
Lees meer