PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Leden van de diaconie Leden van de diaconie
lees meer »
 
Wat doen wij Wat doen wij

De diaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is. Tevens heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van ieders diaconale roeping tot 'omzien naar elkaar', dichtbij en ver weg.
Tot haar taken rekent de diaconie daarom: 

  • Zich in te zetten voor degenen die door het sociale beleid van de regering tussen wal en schip dreigen te raken.
  • Aandacht te schenken aan hen die vanwege levensdreigende gevaren hun land moesten ontvluchten.
  • Aandacht te besteden aan het milieu. (Omdat wij de aarde in bruikleen hebben en er voor moeten zorgen dat onze kinderen ook een toekomst hebben.)
  • De producten uit de Derde Wereldlanden onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.
  • Geld in te zamelen om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente voortgang te laten vinden.
  • Het werk van de diaconie onder aandacht brengen bij jongeren door o.a. actie's voor en door jongeren, spaardoosjes (kerk in actie) en het zondagskind.
  • Het inzamelen van postzegels, kaarten en mobieltjes waarmee verschillende goede doelen worden gesteund. U kunt het inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist of bij diaken Johannes Hoekema. 


Wilt u de diaconie financieel ondersteunen?
Ons banknummer is : NL96 RABO 0372 1547 35   t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Workum
 


Heeft U zagen in huis, een sleutelset  die U nooit gebruikt of een naaimachine die achter in de garage staat?
Gereedschap dat door U niet meer gebruikt wordt kan helpen bij het inrichten van technische scholen en het ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met Uw gereedschap  kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gedacht kan worden o.a. aan: ring- en steeksleutels, lijmklemmen, eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal en alle soorten auto gereedschap, naaimachines enz .

Dit alles kan worden gebracht bij:
Sybe Postma
Learmole  9
Workum

P.S. Wilt u ook bier- en frisdrankdoppen sparen? Dit is een actie van het Diabetes Fonds. Ook deze doppen kunt u inleveren bij de fam. S. Postma. 

 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.