Diaconie

Mevr. Nolina Sjoerds- Couperus (voorzitter) m.sjoerds@ziggo.nl
Thea Wijnja (penningmeester)
Karin de Boer-Hoorn (notulist)
Dhr. Theunes Haagsma
Herma Engelsma-Boonstra
Dhr. Jan Wytse Boorsma (diaken generale synode)

Voor ons rekeningnummer, zie Administratie & Rekeningnummers

terug