Diaconie

Mevr. M. de Vries- Kolk (voorzitter) tel. 0515-540013
Mevr. I. Bakker (secr.) 

Mevr. Tj. van Kalsbeek-Lettinga
Mevr. B.Koopmans
Dhr. Th. Haagsma
Mevr. J.Althuis -van der Goot
Mevr. A. Feenstra- Kingma
Thea Wijnja (jeugd)
Tjettje Postma (jeugd)

Dhr. J.W. Boorsma (diaken generale synode


Voor ons rekeningnummer, zie Administratie & Rekeningnummers

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

24 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

31 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Dankdag' KSG-dienst

03 nov 2021 om 19:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!