Wij zijn 'levende stenen'


Midden in Workum staat de Sint Gertrudiskerk. Al van ver kun je de kerk boven de stad zien uittorenen. Wat je noemt een beeldbepalend element...

Veel mensen hebben iets met de kerk als gebouw. Je kijkt er naar op als je langsfietst. De toren wijst omhoog. En eenmaal binnen kijken de eeuwen op je neer. Je baadt er in het licht, je komt er tot rust.

Maar er is meer...
We krijgen de kans te ontdekken dat we als gemeente van Christus een geestelijk huis vormen. De Heer zelf is het fundament. En wij mensen mogen ons laten inschakelen bij de bouw van Zijn huis. Dan ben je een levende steen. (Dit schrijft Petrus, een leerling van Jezus, in 1 Petrus 2:5) 

We zijn blij met ons prachtige kerkgebouw. Maar de kern van ons gemeente zijn is:
 

"de Heer is ons fundament en Hij roept je een levende steen te zijn"Voor gebed en gesprek kunt u altijd één van de predikanten benaderen. Zie Adres&contact voor contactinformatie.
 

 Dominee Arnold Vriend groeide op in Andijk. Na een opleiding aan de  tuinbouwschool in Utrecht begonnen met een deeltijdopleiding Theologie aan de Universiteit Utrecht. Getrouwd met Hanneke. Ze hebben vier kinderen.

Tijdens de theologie-opleiding gewerkt bij een bijbelschool en bij een verzekeringsmaatschappij. Na afronding van de opleiding aan de Universiteit Utrecht de kerkelijke opleiding gedaan aan de PThU met het oog op het predikantschap in de PKN.
In oktober 2010 bevestigd als predikant in de Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug en sinds september 2018 predikant voor de Protestantse Gemeente Workum en de Protestantse Gemeente It Heidenskip.

Dominee Liesbeth Muilwijk- Huis
(1959) geboren in "De Purmer". Heeft de deeltijdopleiding theologie in Utrecht gedaan. Daarnaast werkte ze als telefoniste/typiste bij een krant. Getrouwd met Gijs. In 1985 toen Gijs in Parrega predikant was, hebben ze twee kinderen gekregen en is ze afgestudeerd. Na Parrega zijn ze beiden predikant geworden in Wanneperveen-Belt-Schutsloot. Daar is de derde zoon geboren. Toen Liesbeth in verwachting was van hun vierde kind (een dochter!) is ze gestopt en is Gijs in Bergentheim predikant geworden. In die periode heeft ze in vele gemeenten tijdelijk gewerkt en daar allerlei voorkomende predikants werkzaamheden gedaan.
In 2014 zijn ze naar St. Annaparochie verhuisd waar Gijs predikant werd. In die periode heeft ze vorming en toerusting gedaan. Daarnaast was Liesbeth van 2018-2020 predikant voor structurele hulpdiensten in Dokkum. Sinds 22 augustus 2021 predikant (50%) voor de Protestantse Gemeente Workum.


 Kerkelijk werker Hieke Plantinga-Folkertsma (1963) groeide op in Hindeloopen. Na opleiding op de Analistenschool werkzaam als klinisch-chemisch analiste in Den Helder en Leeuwarden. In 1987 getrouwd met Johannes Plantinga, drie zoons Auke, Nico en Gerard. 

Van 1999 tot 2010 gewerkt als parttime taxichauffeur. Vanaf 2006 HBO-opleiding Theologie aan de NHL te Leeuwarden en in 2010 afgestudeerd in de richting Godsdienst Pastoraal Werk. Als kerkelijk werker werkzaam geweest in de Gasthuiskerkgemeente te Bolsward (2010-2018), Stavoren (pastorale bijstand in vacatureperiode 2015-2017), Koudum (tijdelijke aanstelling in vacatureperiode 2018-2019). En momenteel in dienst als kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Workum voor 8 uur per week (vanaf 2012) en in de samenwerkende gemeentes HETPAD (Hieslum, Exmorra, Tjerkwerd, Parrega, Allingawier, Dedgum, vanaf februari 2020). Tijdens afwezigheid van een predikant kunt u voor bijzonderheden contact opnemen met de Scriba.

terug