Predikanten


Predikant 

de. A. Vriend
Aldewei 3
8711 BS Workum
tel. 0515-756248
arnoldvriend@hotmail.com
 

Dominee Arnold Vriend (1966) groeide op in Andijk. Na een opleiding aan de  tuinbouwschool in Utrecht begonnen met een deeltijdopleiding Theologie aan de Universiteit Utrecht. Getrouwd met Hanneke. Ze hebben vier kinderen; Pieter, Marieke, Nienke en Sofie.

Tijdens de theologie-opleiding gewerkt bij een bijbelschool en bij een verzekeringsmaatschappij. Na afronding van de opleiding aan de Universiteit Utrecht de kerkelijke opleiding gedaan aan de PThU met het oog op het predikantschap in de PKN. In oktober 2010 bevestigd als predikant in de Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug en sinds september 2018 predikant voor de Protestantse Gemeente Workum en de Protestantse Gemeente It Heidenskip.
 Kerkelijk werker 

H. Plantinga-Folkertsma
Stokerij 12
8711 KG Workum
tel. 0515-542364
hiekeplantinga@live.nlKerkelijk werker Hieke Plantinga-Folkertsma (1963) groeide op in Hindeloopen. Na opleiding op de Analistenschool werkzaam als klinisch-chemisch analiste in Den Helder en Leeuwarden. In 1987 getrouwd met Johannes Plantinga, drie zoons Auke, Nico en Gerard. 

Van 1999 tot 2010 gewerkt als parttime taxichauffeur. Vanaf 2006 HBO-opleiding Theologie aan de NHL te Leeuwarden en in 2010 afgestudeerd in de richting Godsdienst Pastoraal Werk. Als kerkelijk werker werkzaam geweest in de Gasthuiskerkgemeente te Bolsward (2010-2018), Stavoren (pastorale bijstand in vacatureperiode 2015-2017), Koudum (tijdelijke aanstelling in vacatureperiode 2018-2019). En momenteel in dienst als kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Workum voor 8 uur per week (vanaf 2012) en in de samenwerkende gemeentes HETPAD (Hieslum, Exmorra, Tjerkwerd, Parrega, Allingawier, Dedgum, vanaf februari 2020). 


Tijdens afwezigheid van een predikant kunt u voor bijzonderheden contact opnemen met de Scriba.

terug

Agenda

Jeugdbank ontbijt

01 nov 2020 om 08:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

01 nov 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

03 nov 2020 om 19:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!