Kerkrentmeesters


Het beheer van alle kerkelijke bezittingen (gebouwen,interieur,inventaris,enz.) en geldelijke middelen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters, met uitzondering van de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie. Deze ambtsdragers worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke gemeente. De kerkelijke medewerkers worden door hen aangesteld. Ook het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot deze taak.

Onder deze verantwoordelijkheid vallen:

Kerkbalans en Solidariteiskas
Financiële Administratie
Beheer / verhuur van  gebouwen, apparatuur en diensten
Verjaardagsfonds
Collectemunten

Kerkbalans en Solidariteiskas


Wilt u het werk binnen onze gemeente steunen?
Voor het rekeningnummer en contactinformatie, zie Adres & contact.


 

Financiële Administratie

zie  Adres&contact.

Beheer en verhuur gebouwen, apparatuur en diensten


Zie Tarieven voor informatie over de huur.
 

VerjaardagsfondsNamens  de Protestantse gemeente ontvangen jarigen van 18 jaar en ouder
een felicitatiekaart.

Als teken van blijdschap en dankbaarheid dat deze verjaardag gevierd mag worden, kan een bijdrage worden gegeven voor het verjaardagsfonds.
De opbrengsten van het verjaardagsfonds zijn bestemd voor het Onderhoud
van de St. Gertrudiskerk.

De commissie bestaat totaal uit een tiental  vrijwilligers.

Voorzitter van de Commissie is dhr. F.van Dijk
Secr. - Penn.m. is  dhr. J.Weerstra
Spaarrek. commissie NL35 RABO 3050.1248.49
 

Collectemunten

Voor alle kerkelijke collectes en voor het verjaardagsfonds kunt u gebruik maken van collectemunten.
Voor alle informatie (zoals tarieven, contact- en betaalgegevens) zie Adres&contact.

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

24 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

31 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Dankdag' KSG-dienst

03 nov 2021 om 19:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!