Verhuur & Tarieven

 
 
Als Protestantse Gemeente hebben wij de beschikking over een aantal gebouwen, die wij graag ter beschikking stellen aan gemeenteleden en anderen. Voor het gebruik van deze gebouwen heeft het college van kerkrentmeesters, in overleg met de kerkenraad, de volgende condities vastgesteld.

(huur) tarieven huwelijksviering in
St.Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL Workum  
(bezoekadres)
januari 2024
 
  gemeenteleden niet gem.leden
Kerk € 250,--  € 300,--
Organist €   90,-- €   90,--
Ondersteunende werkzaamheden  per uur €   25,-- €   25,--
Uitzending Kerkomroep €   60,-- €   60,--
DVD (filmer) €   55,-- €   55,--
Gebruik beamer €   55,-- €   55,--
Trompetist €   50,-- €   50,--
Predikant  geen in overleg met predikant
Trouwbijbel  geen n.v.t.
Bijdrage energiekosten €  250,-- €   250,--

Voor gemeenteleden.
Indien laatste kerkelijke bijdrage hoger is wordt niets in rekening gebracht. Indien lager wordt dit bedrag in rekening gebracht minus de laatste kerkelijke bijdrage.

 

(huur) tarieven uitvaart en rouwdiensten in
St.Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL Workum 
 (bezoekadres)
januari 2024
 
  gemeenteleden niet gem.leden
Kerk € 450,-- €  500,--
Organist €   90,-- €   90,--
Ondersteunende werkzaamheden per uur €   25,-- €   25,--
Uitzending Kerkomroep €   60,-- €   60,--
Trompetist  €   50,--  €   50,--
Predikant geen in overleg met predikant
DVD (filmer) €   55,-- €   55,--
Gebruik beamer €   55,-- €   55,--
CD opname €   25,-- €   25,--
Bijdrage energiekosten €  250,-- €  250,--

Voor gemeenteleden.
Indien laatste kerkelijke bijdrage hoger is wordt niets in rekening gebracht. Indien lager wordt dit bedrag in rekening gebracht minus de laatste kerkelijke bijdrage.

Contactinformatie huren en reserveren kerk: zie Adres & contact: St. Getrudiskerk

Voor koffie / thee na de dienst, in Oer de Toer: zie Adres & contact: Oer de Toer
 

 

(huur) tarieven concerten
januari 2024
Kerk inclusief Latijnse school en Westbouw € 350,--
Podiumhuur €   50,--
Opbouwen / opruimen podium € 100,--
Gebruik orgel €   75,--
Gebruik beamer €   55,--
Gebruik piano €   55,--
Ondersteunende werkzaamheden  €   55,--
Energie naar verbruik max. €250,--
Concerten orgelcommissie per concert €   60,--
Inloopconcerten  gratis


Uitzonderingen worden niet meer gemaakt voor bepaalde koren en orkesten.

Informatie en of  reservering via: Kerkbeheer


(huur) tarieven
Oer de Toer, Merk 7, 8711 CL Workum  
(bezoekadres) 
janauri 2024

Voor informatie over tarieven en het rerserveren van ruimten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon.
 
terug