Collectemunten


Verkoop door: 
mevr. F. van der Werf- Gaastra, Vicariswei 2
tel. 0515-543335

Liefst de munten halen op de eerste maandag van elke maand, of na afspraak.
Graag lege doosjes weer inleveren.


Voor alle kerkelijke collectes en voor het verjaardagsfonds kunt u gebruik maken van collectemunten.

Collectemunten overzicht

verpakking aantal eenheid totale waarde
geel 100 € 0,50 € 50,00
groen 100 € 0,75 € 75,00
blauw 100 € 1,00 € 100,00
rood 100 € 2,00 € 200,00

Eventueel is een andere mix mogelijk.

Betaling contant of op rekening NL38 RABO 0305.0338.16 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum,  “inzake collectemunten”.                      

 

terug