Voorbede

Op zondag brengen we in de gebeden onze nood en dankbaarheid bij God. Daarbij noemen we geen namen (behalve bij geboorte en overlijden), tenzij daar door u om gevraagd wordt.

Dus: heeft u persoonlijk iets, waarvan u wilt dat ervoor gedankt of gebeden wordt in het midden van de gemeente? Een jubileum, verjaardag, een andere blije gebeurtenis of juist ziekte en zorgen? Dan vragen we u om dit aan te geven. Dit kan via het voorbedeboek (dat altijd achterin de kerk ligt) of schriftelijk, telefonisch, of via email in de week voorafgaand aan een van de predikanten.

Ook voor iemand anders kunt u op deze manier dankgebed of voorbede aanvragen. Op deze manier bent u als gemeentelid nog meer betrokken bij de voorbeden. Denkt u er aan om van te voren even te vragen of de persoon in kwestie gebed in de dienst op prijs stelt.
terug