Tserkepaad 2023


Thema: Kerk als plaats van ontmoeting.

Van 1 juli t/m 9 september is ook de St. Gertrudis kerk weer  deelnemer aan “Tsjerkepaad”
Steeds op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur.
De  andere deelnemende kerken zijn te vinden op www.tsjerkepaad.nl . Deze website probeert de organisatie steeds zo actueel mogelijk te houden!

Ook worden er weer fiets- en wandeltochten georganiseerd.
Op  zaterdag 1 juli is er een fiets- en wandeltocht in de omgeving van Workum. Samen met gasten uit Ostfriesland. Al vele jaren werden deze tochten georganiseerd in de omgeving van Dronrijp en Deinum. Nu is gekozen voor onze omgeving. De fietstocht is plm. 50 km., maar er zijn ook afslagen waardoor de lengte bekort kan worden.

Het programma ziet er volgt uit:
Ontvangst om  9.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.   
Ochtendgebed 10.00 – 10.15 uur    Vervolgens de start van de fietstocht via fietsknooppunten langs 9 kerken en 1 klooster.
Onderweg gelegenheid voor rustpunten en  lunch.
De wandeltocht is plm. 14 km. Samen met een ‘gids’ wandelen langs bijzondere aandachtspunten.
Bij terugkomst om plm. 16.00 koffie / thee en voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk.
De kosten voor beide activiteiten zijn € 12.50 p.p.
Aanmelden uiterlijk 24 juni ( mede i.v.m. catering) bij: jjvdmeer@hetnet.nl
Evt. informatie: Jan Bremer, tel. 0515-542038 of Lammie de Vries, tel. 06 28056290

Op 2 september vindt de Kirchturmtour in de Krummhörn in Ostfriesland plaats.  Dan zijn wij daar te gast. Meer informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl/activiteiten .
 

Talentenmarkt


Ga mee……doe mee

Met het jaarthema (2023-2024 ) “ga mee” worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. (site PKN).
Voor het woord “gaan” kunnen we ook andere (werk)woorden invullen. Zoals: denk mee, loop mee, zing mee, draag mee, doe mee, organiseer mee, etc.

Met dit stukje wil ik u uitnodigen om MEE TE DOEN met het organiseren van een talentenmarkt op 30 september (de dag voor de startzondag). Wat zou het leuk zijn om een markt te organiseren waarin iedereen van Workum (en omstreken) die een hobby heeft zijn of haar producten wil aanbieden ten bate van een goed doel!
Waaraan kunnen we dan denken? 1 of meer potjes zelf gemaakte jam, zelf gekweekte pompoenen, zelfgemaakte kaart(en), zelfgemaakt schilderij, gebreide sokken, zelf gebakken cake of taart, fruit dat (hopelijk) in overvloed van de bomen komt etc., etc. Wat en/of hoeveel iemand aanbiedt is helemaal vrij. Met elkaar kunnen we daar vast wel een aantal kramen mee vullen.

Ook valt te denken aan activiteiten ter plekke zoals nagels lakken, muziek maken, schminken, en wat er allemaal niet nog meer aan talent in Workum (en omstreken) is. Let wel: het is geen markt om de overtollige spullen van de zolder te geven; hoe mooi die ook nog kunnen zijn. Het gaat echt om wat mensen zelf gemaakt, verbouwd of geteeld (eieren zou ook kunnen hoor) hebben.

Dit is een idee. Maar om een idee tot een uitvoerbaar plan te maken zou het fijn zijn als mensen mee willen denken en mee willen doen met het organiseren daarvan. In een later stadium zouden we een oproep kunnen doen aan de mensen om hun producten of diensten aan te bieden. Dit is een idee. Er is nog niets ingevuld.

Dus meedenkers en mee-doeners: DOET U MEE? Ligt hierin misschien uw talent? U kunt zich opgeven bij ds. Liesbeth Muilwijk domineeskemuilwijk@gmail.com, tel. 0515-769040.

Netwerk van verbindingen


Weer lekker naar buiten!
Het is weer wordt gestadig aan beter en we trekken er weer opuit. We ontmoeten elkaar weer, zien elkaar buiten, bij school, bij de winkel of in de tuin. Contacten aanhalen, groeten en informeren. ‘Hoe is het met je?’ Zo knopen we een netwerk van verbindingen.
Als gemeente willen we ook een netwerk zijn. Een netwerk waarin we met elkaar verbonden zijn, waarin we onze plek kunnen innemen en waarin mensen opgevangen kunnen worden. Meestal spreken die verbindingslijntjes vanzelf, maar soms ook niet. Dan is het goed als we even aan de bel trekken voor die ander. Geef een seintje aan de mensen van het coördinatie-team, als iemand volgens jou wel gebaat is bij contact. Denk niet te snel dat “iedereen het wel weet”, maar knoop het netwerk en geef het door. Dat verstevigt de verbinding met elkaar, door om elkaar te denken.

Het coördinatie-team: ds. Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040, pastor Hieke Plantinga tel. 0515-542364, scriba Diet Westra tel. 0515-542154, ds. Arnold Vriend tel. 0515-756248.

foto-expositie Jan Tijsma

Evert van Hemert requiem en expositie


6 MEI 2023
15.00 uur PREMIERE EVERT’S REQUIEM componist/ dirigent HOITE PRUIKSMA
Toen Evert van Hemert in september 2021 hoorde dat hij dood zou gaan, heeft hij Hoite Pruiksma gevraagd om een Requiem voor hem te schrijven voor vijf tuba’s. Het werd een compositie voor drie tuba’s en vijf pauken.

16.00 uur
PRESENTATIE van het boek + CD “EVERT FOR EVER(T) & OPENING TENTOONSTELLING EVERT VAN HEMERT “ERGENS IN DE VERTE”
In juli 2022 is de Maestro overleden. Tot een maand voor zijn dood is hij blijven schilderen. Hij bleef gebiologeerd door het uitzicht op de landerijen en dat leverde prachtige vergezichten op die nu in de Grote Kerk te bewonderen zijn.

6 mei t/m 24 juni 2023
ma - za 13.30 - 16.30 uur
entree première & opening € 5 (contant)

Inspiratiedag samen jong Classis Fryslan

Paaswielen


Jaaa het is bijna Pasen en ik ben zo blij dat ik de Paaswielen nét op tijd af heb, dus ik deel ze graag! Vandaag kreeg ik de kleurenversie binnen. Je schuift de gouden wijzer steeds een stukje dichterbij; van Palmpasen tot Paaszondag (en volgend jaar pak je de Veertigdagen er ook nog bij). Zo tel je samen af. Als je goed kijkt vind je verwijzingen naar de verhalen uit de Veertigdagentijd (een toelichting volgt bij de levering), en elke dag van de Goede Week heb ik een paasei verstopt in de (antroposofische) kleur van de dag. Mooi op de seizoenstafel, thuis of op school. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden!
Ben je zelf ook graag creatief? De naturel versie is onbehandeld en kan je ook heel goed inkleuren. Je vindt ze nu in m'n shop www.etsy.com/shop/rondhetjaar
Liefs, Wybrich Bakker

laat het weten


We zijn als gemeente bezig om te zien op welke manier we de komende paar jaar tegemoet mogen gaan. Er is een
gespreksavond geweest, een paar interviews, een gesprek na de kerkdienst en gesprekken in de kerkenraad. We houden het gesprek over onze toekomst graag gaande en daarom wilden we vragen naar jullie verlangen voor onze gemeente.

Zouden jullie de moeite willen nemen om in een paar zinnen jullie verlangen voor onze gemeente aan ons door te geven?

Dat kan via de telefoon, de mail, de app of op papier naar: arnoldvriend@hotmail.com, Aldewei 3, tel. 0515-756248.
We zien het graag tegemoet!

De commissie beleidsplan:
Peet, Lydia, Marten, Paulina, Willem en Arnold

40 dagenproject


Veertigdagenproject:

Wie? Wat? Waar? – Op zoek naar wie Jezus is.
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Op de eerste vier zondagen lezen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag lezen we over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het Paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer.

Ga je, samen met ons, mee op zoek naar wie Jezus is?
De Kinderkerk

wereldgebedsdag


Wereldgebedsdag Workum

Vrijdag 3 maart 2023 is het Wereldgebedsdag.
Samen met vele andere mensen in ons land en over de hele wereld word het een lange sterke ketting van gebed, voor de nood van de wereld, voor mensen die geteisterd worden door natuurrampen, onderdrukking, oorlog, honger, ziekte en armoede.
In Workum houden wij een oecumenische bijeenkomst met als thema “Zichtbaar geloven” dat dit jaar voorbereid is door de vrouwen in Taiwan. Ook in dit land voelt men de angst voor mogelijke onderdrukking.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld
mensen samen komen om te bidden voor de nood in de wereld . Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?

Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het comité uit Taiwan. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.

Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 3 maart 2023, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
Voor informatie of vervoer: 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl

Namens de kerken van Workum
Wereldgebedsdagcomité

High TeaAfgelopen zaterdag 11 februari 2023 hebben 12 jongeren in Oer de Toer een high tea voorbereid voor 47 gasten.
 
Jongere:
''Ik vond het super leuk, het was goed georganiseerd en we waren met een leuke ploeg!
Alle gasten waren heel vriendelijk en hebben ons veel bedankt voor het lekkere eten.''
 
Gast:
“ Wat hebben we zaterdagmiddag genoten van de high tea.
We werden getrakteerd op heel lekkere hapjes in combinatie met verschillende soorten thee. Dit alles werd voorzien van een duidelijk uitleg over de diverse hapjes en theesoorten!
Vol overgave hebben de jongeren de gasten verwend en de juiste aandacht gegeven. Zowel bij binnenkomst als bij vertrek; we kregen zelfs nog wat lekkers mee naar huis! Al diegenen die hebben meegewerkt om deze leuke middag te verzorgen, hartelijk dank!”
 
De high tea heeft 350 euro opgebracht en dit geld gaat naar de Voedselbank te Balk.
De foto's kunt u HIER bekijken

Gratis NBG-dagboekjeGratis NBG-dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben’

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén vraag koos het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor deze periode: ‘Wie is Jezus?’ Daarover gaat het in het gratis dagboekje en in het paasproject voor kinderen.

‘”Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Die vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag net zo actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’ 

Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is gratis aan te vragen via
www.bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk .

Meepraten beleidsplan


Uitnodiging om mee te praten

Misschien heb je thuis al zitten plannen voor de zomervakantie, misschien heb je plannen gemaakt om de energierekening wat te verlagen, Misschien kijk je naar een nieuwe dakkapel of zonnepanelen. Goed om te plannen als de situatie verandert. Dat geldt voor ons als gemeente ook. Zondag 19 februari zijn jullie uitgenodigd om na de kerkdienst met elkaar te praten over de toekomst van onze gemeente. Een beleidsgroepje is onder meer bezig met een aantal interviews met gemeenteleden. Om eens te horen wat hun gedachten zijn over onze gemeente.

Vragen als:
  • Hoe zou jij de gemeente beschrijven?
  • Wat waardeer je aan de PG Workum?
  • Hoe draagt de kerk bij aan jouw geloofsleven?
  • Voel je je verbonden met andere gemeenteleden?
  • Waar zou je de gemeente in willen zien groeien?
  • Wat zou je motiveren om zelf meer betrokken te zijn of mee te doen met een activiteit van de kerk?

Zo proberen we op het spoor te komen hoe we als kerk kunnen reageren op de veranderende omstandigheden. Van praten verandert de situatie niet, dat geldt voor het plannen van een verbouwing in je eigen huis net zo. Maar als je samen iets wilt, kun je er maar beter met elkaar over praten. Zodat je stappen in de toekomst kunt zetten met elkaar.

Graag tot zondag 19 februari!

Commissie beleid; Peet Sterkenburgh, Lydia Schotanus, Marten Hoekstra, Paulina de Vries, Willem de Vries, Arnold Vriend.

High Tea


High Tea!

Zaterdag 11 februari is er weer een heerlijke “High Tea” voor jong en oud in Oer de Toer.
De jeugd gaat allemaal lekkere zoete en hartige hapjes klaar maken. Deze hapjes worden geserveerd bij een heerlijk kopje thee.
Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur gezellig samen thee te komen drinken en te genieten van de heerlijke hapjes die de jeugd gemaakt heeft. Let op: er wordt geen koffie geschonken.
We vragen een bijdrage van EUR 7,50 per persoon (met een maximum van EUR 20,-- voor gezinnen) voor deze High Tea en alle extra is welkom. Deze bijdrage is deels voor de onkosten en deels voor een goed doel. Het goede doel deze keer is: De Voedselbank in Balk. Graag de bijdrage gepast meenemen, zodat we niet hoeven te wisselen.

Komt allen en neem gezellig een buurman/ buurvrouw/ vriend/ vriendin/ etcetera mee!
We kunnen maximaal 50 gasten verwelkomen en vol is vol, dus geef je snel op.

Opgave graag vòòr maandag 6 februari via de mail naar jeugdouderlingenworkum@gmail.com of telefonisch via (06 17 44 70 43, Jantine de Vries)

We hopen er een gezellige én lekkere middag van te maken!
Groeten de Jeugdouderlingen

World ServantsWerelddiaconiedienst op 5 februari staat in het teken van World Servants

 
Op zondag 5 februari aanstaande zullen Yske Bakker en Wilma Engelsma in de kerkdienst vertellen over hun reiservaringen met World Servants. Beiden zijn in Afrika geweest om mee te helpen bouwen aan een project.
Ben jij ook geïnteresseerd in het werk van World Servants of lijkt het je leuk om een keer mee te gaan met World Servants? Kom dan vooral naar de kerkdienst op zondag 5 februari in Oer de Toer in Workum. Na de dienst kun je vragen stellen aan jongeren die op reis zijn geweest met World Servants.
Verdere informatie kun je ook vinden op www.worldservants.nl
 
Wil je een groep starten in de regio, meld je dan aan bij Paulina de Vries via jeugdouderlingenworkum@gmail.com
 

Geschiedenis Gereformeerde kerk Workum


We hebben bericht ontvangen van het redactieteam van www.gereformeerdekerken.info
Een website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004
Zij vertellen dat op 3 december op hun website het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Workum is verschenen. Deel 2 verschijnt binnenkort.
https://gereformeerdekerken.info/2022/12/03/de-gereformeerde-kerk-te-workum-1/

Met een hartelijke groet!
G.J. Kok - Groningen

Kinderkerk uitnodiging

Kinderkoor Jona

Wie doet er mee? Meldt je aan bij Lisa Duijst

40 jarig jubileum organist Aalt Landman

In 1697 werd het groot orgel in de St.Gertrudiskerk in Workum opgeleverd door de bouwer Jan Harmensz. Camp. Het zal ongetwijfeld een feestelijke dienst zijn geweest. Reden om nu,325 jaar later, in 2022 hierbij stil te staan.
Ook een reden kan zijn mijn 40-jarig jubileum te vieren, al is dit een uitgestelde datum. De juiste datum was 26
december 2021,maar door omstandigheden is toen besloten de datum uit te stellen naar 30 oktober 2022.In de ochtenddienst gaat voor ds.A.Vriend en zal ik de begeleiding verzorgen met medewerking van Hilda Koopmans,trompet en Eise Terluin,bugel.
’s Middags wordt een orgelconcert gegeven door Dick Klomp.
In dit concert voert hij eigen orgelwerken uit: Cantanou,een meerdelig orgelwerk en een Rhapsodie in 6 Beaufort,
een driedelige orgelbewerking over het “Doopsgezinde volkslied”: Ik voel de winden Gods vandaag.
Dit concert is van 14.30-15.00 uur. De toegang is vrij.

Van harte uitgenodigd!
Aalt Landman

60 jarig jubileum

Vanmorgen 28 augustus zijn in de dienst onze organist Harrie Mast en trompettist Siebe Bokma geëerd met hun 60 jarig jubileum. Zij kregen van Feike van Dijk (voorzitter van de kerkrentmeesters) een oorkonde en gouden speld uitgereikt. Namens de hele gemeente bedankt voor jullie trouwe dienst! Beide heren hopen nog vele jaren te mogen spelen in de St.Gertrudiskerk🙂
Meer foto's kunt u bekijken op onze website www.pgworkum.nl/fotoalbum
En de dienst kunt u beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21705

 

Startzondag

Zondag 2 oktober is de jaarlijkse aftrap van ons winterwerk. Daarvoor willen we graag met een aantal mensen een mooie en inspirerende start organiseren. Wil je daarmee meehelpen
in uitvoering of organiseren? Geef het door aan Hieke Plantinga tel. 0515-542364 of hiekeplantinga@live.nl, Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040 of domineeskemuilwijk@gmail.com of Arnold Vriend tel. 0515-756248 arnoldvriend@hotmail.com.

Alvast bedankt!

expositie Henk Jorritsma

Eén van onze gemeenteleden exposeert.
Hij komt uit een gezin waar creativiteit geen vies woord is. Voor hem uitte zich die pas op latere leeftijd. Hij kon zijn vak niet langer uitoefenen door een bedrijfsziekte. Een verfdoos met aquarelverf van sinterklaas in 1993 wees hem een nieuwe weg.
Hij nam lessen bij enkele professionele kunstenaars en volgde lessen aan de Kunstacademie te Groningen.
Vanaf het jaar 2000 woont hij in Workum. Graag wordt de liefde voor schilderen aan geïnteresseerden overgebracht. Daarom experimenteert hij met verschillende technieken. We hebben het over Henk Jorritsma, die graag realistisch werkt. Portretschilderen heeft daarbij zijn voorkeur. Vakanties, fietstochtjes en wandelingen doen ook ideeën opborrelen. Zo ontstaan onderwerpen als: Straatje in Brugge, Vuurtoren Vlieland en Mooi Gaasterland. Ook onze kerk heeft hij een aantal malen vereeuwigd,
Enkele malen richtte hij exposities in met voornamelijk werken van zijn leerlingen. Deze methode paste hij enkele malen toe in het koor van onze kerk. Zijn leerlingen komen deze keer niet aan bod. Zij kunnen nu uitsluitend eigen werk van de kunstenaar zelf bewonderen. Uiteraard moeten ze zich tevreden stellen met een selectie. De 25 schilderijen die nu aan de muur hangen in het zuidertransept  van de Sint Gertrudiskerk blijken een weldaad voor het oog. Wat opvalt is de diversiteit van zijn werken. Meer nog echter het gebruik van primaire kleuren. Het toch al lichte zuidertransept heeft daardoor dit seizoen een uitermate fleurige uitstraling.
Loopt u eens binnen met uw familie of visite om onze prachtige kerk te bekijken en te genieten van het werk van genoemde schilder.
 
Openingstijden: ma- za van  13.30- 16.30 uur
Expositie tot 15 september 2022
 

10 woorden mini symposium

10 woorden voor een kerk die toekomst heeft


Een kerk die toekomst heeft:
1. weet dat de kerk niet God bewaart, maar dat God de kerk bewaart.
2. is blij dat zij bestaat.
3. gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt daarmee anderen.
4. gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.
5. wil niet in haar eentje kerk zijn, behoudt de eigenheid waar het kan, werkt met andere kerken samen, of voegt zich met andere kerken samen, waar dat moet.
6. kan de classis vragen haar een kernkerkenraad en een lichtere beheersvorm toe te staan.
7. durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn, en wil vooral op hoofdlijnen geestelijk leiding geven.
8. bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk, maar faciliteert van onderaf vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden te doen.
9. beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het noodzakelijke.
10. bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e : ‘Lieve Heer, dit is uw kerk, deze jongen gaat nu slapen’.

De antwoorden/gesprekken rondom deze 10 woorden kunt u HIER downloaden

vormgever gezocht

mini symposium classis Fryslân

zaterdag 21 mei 2022
mini symposium classis Fryslân

Locatie:  St. Gertrudiskerk
Tijdstip: 09.30  - 14.15

 

Lees meer 

uitzendingen nu ook via YouTube

De kerkdiensten zijn nu ook via het YouTube kanaal Protestantse Gemeente Workum te bekijken.
 
Dus zijn ze ook via uw tv te bekijken als u internet op uw tv heeft (smart-tv). Heeft u hulp nodig bij het vinden van YouTube op uw tv? Dan helpt de handleiding die u HIER kunt downloaden misschien

 

wandelen naar Pasen

Wandelend naar Pasen
 
Het duurt nog een paar weken en dan “zitten” we in de 40-dagentijd. Het lijkt ons leuk om vanaf de eerste lijdenszondag, te weten 6 maart, iedere zondagmiddag t/m Palmzondag ongeveer een uur -een rondje- te gaan wandelen. Startplaats Oer de Toer. Tijd: 14.00 - 15.00 uur.

De wandeling bestaat uit 3 “gangen”: 1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon gezellig kletsen met degene naast wie u loopt. 2. Vervolgens, na lezing van een Bijbelgedeelte waarin één van de kruiswoorden voorkomt, een stukje in stilte wandelen waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor uzelf overdenkt. 3. U praat met iemand die meeloopt over dit Bijbelgedeelte en de vragen.

U loopt toch ook mee?!
Data: 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april van 14.00-plm. 15.00 uur vanaf Oer de Toer. Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of meerdere keren is natuurlijk ook prima! Van tevoren opgeven is niet nodig!

Dieuwke Tjalma en ds. Liesbeth Muilwijk

Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag
 
De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag, een internationaal gebeuren.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden als een lange ketting van oost naar west en noord naar zuid om te bidden voor de nood in de wereld.  Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Elk jaar bereiden vrouwen van een ander land de dag voor. Dit jaar is dat het comité van Engeland/Wales/Noord Ierland. En zij hebben gekozen voor het thema ”Gods Belofte”
In Workum houden wij ook een oecumenische bijeenkomst.  Doet u ook mee?
Jong en oud, allen zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!
 
Vrijdag 4 maart 2022, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
 

kerknieuws voortaan digitaal ontvangen?

Een duurzaam idee! (én goed voor de portemonnee).
Ons kerkblad "Kerknieuws" verspreiden we op papier, maar het is ook mogelijk om deze via e-mail te ontvangen.
Gemeenteleden kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail sturen naar pgworkum@gmail.com, onder vermelding van "aanmelden Kerknieuws digitaal".
Vermeld in de mail: voornaam, achternaam en adres.
We zorgen er daarna voor dat het Kerknieuws voortaan digitaal in de mailbox valt en u niet meer de papieren versie ontvangt.
Doen jullie mee?

Namens de PR commissie
Els de Bok
Lees meer 

welk lied geeft jou kracht en hoop

Ik zou het mooi vinden als jullie me met een mailtje of een briefje willen laten weten welk lied jullie kracht of hoop geeft. Zo’n lied kunnen we met elkaar delen en zo delen we dan hopelijk ook kracht en hoop met elkaar! Geef ook even aan of je je naam er wel of niet bij wil hebben. Ik zie er naar uit om jullie liederen te krijgen en door te kunnen geven!

ds. Arnold Vriend
arnoldvriend@hotmail.com