Startzondag

Zondag 2 oktober is de jaarlijkse aftrap van ons winterwerk. Daarvoor willen we graag met een aantal mensen een mooie en inspirerende start organiseren. Wil je daarmee meehelpen
in uitvoering of organiseren? Geef het door aan Hieke Plantinga tel. 0515-542364 of hiekeplantinga@live.nl, Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040 of domineeskemuilwijk@gmail.com of Arnold Vriend tel. 0515-756248 arnoldvriend@hotmail.com.

Alvast bedankt!

expositie Henk Jorritsma

Eén van onze gemeenteleden exposeert.
Hij komt uit een gezin waar creativiteit geen vies woord is. Voor hem uitte zich die pas op latere leeftijd. Hij kon zijn vak niet langer uitoefenen door een bedrijfsziekte. Een verfdoos met aquarelverf van sinterklaas in 1993 wees hem een nieuwe weg.
Hij nam lessen bij enkele professionele kunstenaars en volgde lessen aan de Kunstacademie te Groningen.
Vanaf het jaar 2000 woont hij in Workum. Graag wordt de liefde voor schilderen aan geïnteresseerden overgebracht. Daarom experimenteert hij met verschillende technieken. We hebben het over Henk Jorritsma, die graag realistisch werkt. Portretschilderen heeft daarbij zijn voorkeur. Vakanties, fietstochtjes en wandelingen doen ook ideeën opborrelen. Zo ontstaan onderwerpen als: Straatje in Brugge, Vuurtoren Vlieland en Mooi Gaasterland. Ook onze kerk heeft hij een aantal malen vereeuwigd,
Enkele malen richtte hij exposities in met voornamelijk werken van zijn leerlingen. Deze methode paste hij enkele malen toe in het koor van onze kerk. Zijn leerlingen komen deze keer niet aan bod. Zij kunnen nu uitsluitend eigen werk van de kunstenaar zelf bewonderen. Uiteraard moeten ze zich tevreden stellen met een selectie. De 25 schilderijen die nu aan de muur hangen in het zuidertransept  van de Sint Gertrudiskerk blijken een weldaad voor het oog. Wat opvalt is de diversiteit van zijn werken. Meer nog echter het gebruik van primaire kleuren. Het toch al lichte zuidertransept heeft daardoor dit seizoen een uitermate fleurige uitstraling.
Loopt u eens binnen met uw familie of visite om onze prachtige kerk te bekijken en te genieten van het werk van genoemde schilder.
 
Openingstijden: ma- za van  13.30- 16.30 uur
Expositie tot 15 september 2022
 

10 woorden mini symposium

10 woorden voor een kerk die toekomst heeft


Een kerk die toekomst heeft:
1. weet dat de kerk niet God bewaart, maar dat God de kerk bewaart.
2. is blij dat zij bestaat.
3. gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt daarmee anderen.
4. gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.
5. wil niet in haar eentje kerk zijn, behoudt de eigenheid waar het kan, werkt met andere kerken samen, of voegt zich met andere kerken samen, waar dat moet.
6. kan de classis vragen haar een kernkerkenraad en een lichtere beheersvorm toe te staan.
7. durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn, en wil vooral op hoofdlijnen geestelijk leiding geven.
8. bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk, maar faciliteert van onderaf vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden te doen.
9. beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het noodzakelijke.
10. bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e : ‘Lieve Heer, dit is uw kerk, deze jongen gaat nu slapen’.

vormgever gezocht

mini symposium classis Fryslân

zaterdag 21 mei 2022
mini symposium classis Fryslân

Locatie:  St. Gertrudiskerk
Tijdstip: 09.30  - 14.15

 

Lees meer 

uitzendingen nu ook via YouTube

De kerkdiensten zijn nu ook via het YouTube kanaal Protestantse Gemeente Workum te bekijken.
 
Dus zijn ze ook via uw tv te bekijken als u internet op uw tv heeft (smart-tv). Heeft u hulp nodig bij het vinden van YouTube op uw tv? Dan helpt de handleiding die u HIER kunt downloaden misschien

 

wandelen naar Pasen

Wandelend naar Pasen
 
Het duurt nog een paar weken en dan “zitten” we in de 40-dagentijd. Het lijkt ons leuk om vanaf de eerste lijdenszondag, te weten 6 maart, iedere zondagmiddag t/m Palmzondag ongeveer een uur -een rondje- te gaan wandelen. Startplaats Oer de Toer. Tijd: 14.00 - 15.00 uur.

De wandeling bestaat uit 3 “gangen”: 1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon gezellig kletsen met degene naast wie u loopt. 2. Vervolgens, na lezing van een Bijbelgedeelte waarin één van de kruiswoorden voorkomt, een stukje in stilte wandelen waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor uzelf overdenkt. 3. U praat met iemand die meeloopt over dit Bijbelgedeelte en de vragen.

U loopt toch ook mee?!
Data: 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april van 14.00-plm. 15.00 uur vanaf Oer de Toer. Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of meerdere keren is natuurlijk ook prima! Van tevoren opgeven is niet nodig!

Dieuwke Tjalma en ds. Liesbeth Muilwijk

Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag
 
De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag, een internationaal gebeuren.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden als een lange ketting van oost naar west en noord naar zuid om te bidden voor de nood in de wereld.  Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Elk jaar bereiden vrouwen van een ander land de dag voor. Dit jaar is dat het comité van Engeland/Wales/Noord Ierland. En zij hebben gekozen voor het thema ”Gods Belofte”
In Workum houden wij ook een oecumenische bijeenkomst.  Doet u ook mee?
Jong en oud, allen zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!
 
Vrijdag 4 maart 2022, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
 

kerknieuws voortaan digitaal ontvangen?

Een duurzaam idee! (én goed voor de portemonnee).
Ons kerkblad "Kerknieuws" verspreiden we op papier, maar het is ook mogelijk om deze via e-mail te ontvangen.
Gemeenteleden kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail sturen naar pgworkum@gmail.com, onder vermelding van "aanmelden Kerknieuws digitaal".
Vermeld in de mail: voornaam, achternaam en adres.
We zorgen er daarna voor dat het Kerknieuws voortaan digitaal in de mailbox valt en u niet meer de papieren versie ontvangt.
Doen jullie mee?

Namens de PR commissie
Els de Bok
Lees meer 

welk lied geeft jou kracht en hoop

Ik zou het mooi vinden als jullie me met een mailtje of een briefje willen laten weten welk lied jullie kracht of hoop geeft. Zo’n lied kunnen we met elkaar delen en zo delen we dan hopelijk ook kracht en hoop met elkaar! Geef ook even aan of je je naam er wel of niet bij wil hebben. Ik zie er naar uit om jullie liederen te krijgen en door te kunnen geven!

ds. Arnold Vriend
arnoldvriend@hotmail.com

OPROEP hulp drukken kerknieuws

OPROEP
Na vele jaren moet Theunis Nijdam wegens ziekte stoppen met het drukken van het boekje Kerknieuws. Een man met vele kwaliteiten. In het kerkelijk leven eigenlijk onmisbaar.
Theunis heel hartelijk dank namens onze protestantse gemeente.
Samen met Siem de Groot zoeken we iemand die zijn plaats kan innemen .

Voor informatie vraag naar: Siem de Groot
mail pgworkum@gmail.com

coronanieuws n.a.v. persconferentie 14 januari

Versoepeling van de beperkingen.
De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen.
Voor de komende zondagen is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen.
Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang. Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk.

coronanieuws n.a.v. persconferentie 18 december

De regering heeft besloten dat we in lockdown gaan om de corona-besmettingen zoveel mogelijk te verminderen. Dat heeft ook gevolgen voor onze vieringen en activiteiten.
Alle diensten van 25 dec. 26 dec. 2 jan. en 9 jan. dus ook de Kerstdienst, zijn alleen online te bekijken en we adviseren dus om thuis te blijven en de dienst te volgen via kerkomroep. De diensten op Kerstavond en Oudejaarsavond vervallen helemaal.
Op dit moment breken er allerlei dingen ons bij de handen af. Het Kerstfeest laat ons geloven dat een klein, onaanzienlijk en kwetsbaar begin, zal uitlopen op iets moois; Gods toekomst! Houd moed en heb lief.
foto en gedicht
 

Advent, onderweg naar een nieuwe toekomst!

Advent, onderweg naar een nieuwe toekomst!
In deze komende weken bereiden we ons voor het geboortefeest van Jezus op 25 december. We kijken vooruit, met al onze gedachten en plannen. De adventsperiode wil ons vooruit laten kijken met hoop en verwachting. We worden gewezen op het licht! We kunnen de dagen aftellen, bijvoorbeeld aan de hand van een adventskalender. De kinderkerk wil aan een groot aantal gezinnen een adventskalender met een boekje uitdelen, met het thema: “tel je mee?”. Zo kunnen de kinderen en hun ouders ook thuis ‘meetellen’ naar het Kerstfeest. In de kerkdiensten komt het adventsproject “tel je mee?” ook steeds terug. Mensen die in deze wereld niet meetellen, worden door God in het licht gezet.

Ook in de liturgische bloemschikkingen worden we gewezen op het licht. Uitgangspunt zijn teksten uit het begin van het Lucas-evangelie. Een opkomende zon zal steeds duidelijker stralen en onze wereld in een ander licht zetten. We zijn blij dat in de symbolische bloemschikkingen weer veel te zien is in kleur, inspiratie en betekenis.

In deze tijd voor Kerst wordt in de kerkdiensten aandacht gegeven aan Kerk in Actie: Kinderen in de knel. We mogen ook licht geven, een licht laten schijnen in de toekomst van kinderen. De diaconie vraagt u om te geven voor verschillende projecten voor kinderen in Moldavië, Rwanda en Nederland. Ook is er een collecte voor het blad Elisabeth. Zo leven we met elkaar, op allerlei manieren in viering, inspiratie en actie, toe naar de bijzonderste verjaardag ter wereld; het Kerstfeest!
Lees meer 

coronanieuws n.a.v. persconferentie 12 november

Helaas nemen de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames als gevolg daarvan weer toe. De regering heeft daarom de kerken gevraagd om de basisregels voor de coronabestrijding die tot eind september golden, weer te gaan volgen. Het moderamen van de synode heeft samen met de meeste andere kerkgenootschappen dit advies overgenomen.
 
Het advies is om de afstand van anderhalve meter in acht te nemen en binnen onze gebouwen bij verplaatsingen een mondkapje te dragen. Handen ontsmetten en uiteraard thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Helaas betekent dit ook dat we voorlopig geen koffie drinken na de dienst.

Kerkelijke gemeenten hebben hier een grote verantwoordelijkheid omdat zij geen coronatoegangsbewijs bij de ingang hoeven te vragen. Om een veilige kerk te kunnen bieden, moeten zij daarom de basisregels zorgvuldig in acht nemen.
Lees meer 

Kerstproject voor kinderen: 'Tel je mee?'

Op 28 november begint Advent: de periode van toeleven naar het feest van Jezus’ geboorte. Onder de titel ‘Welkom!’ komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dit jaar met een digitaal leesplan en een adventsslinger. Ook is er een project voor kinderen.

Lees meer 

Uitnodiging 'omzien naar elkaar'

Uitnodiging inloopmoment over het nieuwe pastoraat

 
Lees meer 

Kerkdiensten live via Omrop Fryslân         
Lees meer 

Expositie 'Anne Cornelis Kramer (1932-2014)'

In de St. Gertrudiskerk een nieuwe expositie.
Vanaf 6 juli tot 30 september 2021.
Anne Cornelis Kramer  (1932 - 2014)

Lees meer 

Update kerkdiensten (in tijden van corona)

Mededeling van de kerkenraad.
Kerkdiensten tijdens de lockdown.
Lees meer 

Omzien naar elkaar

In onze gemeente bezinnen we ons op het ‘omzien naar elkaar’.

Lees meer 

Gildebaren maken bij club

Eind november en begin december stonden twee Club-avonden van Groep 7 leerlingen in het teken van de gildebaren. Johan Bouwhuis had, vanuit zijn interesse in de geschiedenis van Workum, een leuke en leerzame opdracht bedacht: het maken van een eigen miniatuur gildebaar. De locatie kwam bij deze opdracht erg goed uit; de Latijnse school, vlakbij de echte baren!
Lees meer 

It giet oan! De Elfsteden kersttocht in de kerk van Ferwoude

Wel heimwee naar de elfstedentocht, maar niet naar de kou? Kom dan naar de kerk in Ferwoude!
 
   
Lees meer 

Kerstwensboom - in de Sint Gertrudiskerk én online

Lees meer 

Wij zoeken een vormgever/tekstschrijver!

Lees meer 

Advent: onderweg naar Kerst!

In deze komende weken bereiden we ons, met alle beperkingen en alle mogelijkheden, voor op het Kerstfeest op 25 december. We kijken vooruit met hoop en verwachting. Die tijd van vooruit kijken naar Kerst heet: ‘advent’.
Lees meer 

Rommelmarkt in Útwyk extra open i.v.m. feestdagen

Ondanks dat onze rommelmarkt in de Útwyk tijdens de wintermaanden dicht is, zijn wij toch nog een paar dagen open speciaal voor de feestdagen.
Lees meer 

Kerkdiensten vanaf 5 oktober: Belangrijke mededeling

Lees hier alle maatregelen en adviezen vanuit de landelijke kerk en hoe wij hier als Protestantse Gemeente Workum mee om gaan. 
Lees meer 

Mijlpaal: Complete Bijbel vertaald in 700 talen

Begin augustus heeft het wereldwijde bijbelvertaalwerk een mijlpaal bereikt: de gehele Bijbel is nu in 700 verschillende talen beschikbaar.
Lees meer 

Bijbelgenootschap

Acties en informatie door en over de Bijbelgenootschappen.
Lees meer 

Kerkdienst in beeld én geluid via Kerkomroep

Kerkdienst in beeld én geluid
Lees meer 

COVID-19 nieuws

recente informatie over onze maatregelen in vervand met het coronavirus.
Lees meer 

Activiteitengids 2020-2021 nu online

Wekelijkse gebedsmomenten weer van start

2 juli 2020
Lees meer 

Agenda kerkdiensten en activiteiten samengevoegd

11 juni 2020
Lees meer 

Bezichtiging kerk weer mogelijk

Collectegiften

2 mei 2020

Collectegiften zijn welkom via overboeking:
 
Lees meer 

Nieuw ontwerp website

23 april 2020
Lees meer 

Maatregelen i.v.m. corona

4 april 2020
Lees meer