04 jun 2024

Regiozondag 23 juni


Zondag 23 juni is er geen kerkdienst in onze eigen kerken maar hebben we met de hele regio Makkum, waar wij als gemeenten bij horen, een dienst in de Protestantse kerk het Anker, Buren 17 in Makkum.
De kerkdienst begint om 9.30 uur. De voorgangers zijn ds. Arnold Vriend van Workum en ds. Marco Roepers van Achlum-Hitzum. Organist en pianist is Bob Pruiksma. Het thema van de dienst is "Een rivier van hoop". Tijdens de dienst is er kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er een oppasdienst aanwezig.
Na de dienst zijn er workshops die door de gemeenten uit de regio verzorgd worden.  De volgende workshops zijn er:
 • Volksdansen
 • Collage maken of schilderen rond het thema Rivieren van hoop.
 • Bijbelse pubquiz
 • Lezing over de heilige Antonius en andere stemmen uit de stilte.
 • Het diaconale Moldaviëproject en Moldavische hapjes maken.
 • Lezing over de geschiedenis van It Heidenskip.
 • Een kinderactiviteit
 • Zuster Dorothea vertelt over haar werk als pastoraal werkster in de Titus Brandsmaparochie te Bolsward-Makkum-Witmarsum-Workum.
Na de workshops is er een maaltijd. De aanwezigen dienen zelf hun brood mee te nemen. Voor soep, koffie, thee, melk en karnemelk wordt gezorgd.
Ook vragen we mensen iets mee te nemen voor de koffie na de dienst. We denken daarbij aan (zelfgebakken) koek, cake. Graag thuis al in stukjes snijden.
We hopen op een mooie opkomst en een goed gevulde kerk waarbij de leden van de verschillende gemeenten in de regio elkaar kunnen ontmoeten op deze feestelijke dag.


Zwaan-kleef-aan-fietstocht van Workum via Fokkema-oord naar Makkum op de regiozondag 23 juni 2024
Op zondag 23 juni hebben we de regiozondag! Daarom organiseren we een Zwaan-kleef-aan-fietstocht naar Makkum toe. We beginnen om 8.15 uur op de Merk in Workum (A). Om 8.40 hopen we op Fokkema-oord (B, Meerweg 1) te zijn waar de mensen uit Parrega/Hieslum en Tjerkwerd/Dedgum kunnen aansluiten.  Vervolgens fietsen we door naar de kruising bij het kasteeltje van Allingawier. Daar komen de deelnemers uit Exmorra/Allingawier erbij.  Dan gaan we hopelijk als een rivier van fietsers naar Makkum (C) om daar ruim op tijd te arriveren voor de dienst.

 
 
14 mei 2024

Tsjerkepaad / Fietstocht


Tsjerkepaad / Fietstocht op zaterdag 6 juli 2024

Dit jaar organiseren wij opnieuw een fietstocht. Wij hebben gekozen voor een route rond Workum. Ook in deze omgeving zijn er bijzondere kerken die de deuren voor ons openstellen en die het bekijken en beleven waard zijn.
Na de ontvangst met koffie/thee in de St. Gertrudiskerk ( 9.30 uur)  en de opening wordt er om 10.15 uur gestart.
Via aangegeven fietsknooppunten bezoeken wij de kerken van It Heidenskip, Gaastmeer, Oudega zwf., Blauwhuis, Dedgum en Parrega en fietsen dan weer terug naar Workum, waar de laatste kerk te bezichtigen is. Daarna staat de koffie/ thee klaar in Oer de Toer, Merk 7a. De afstand is plm. 35 km.
Ook dit jaar hebben gasten uit Ostfriesland aangegeven weer mee te fietsen.
Er is onderweg een lunchmoment geregeld. Mede daarom is het nodig om u voor zaterdag 1 juli aan te melden. De kosten van de activiteiten en lunch zijn €13.00 p.p. Graag contant betalen bij de start.

Aanmelden bij: Lammie de Vries vries.steen@gmail.com tel. 0628056290 of Jan Bremer jp.bremer44@gmail.com tel. 06-12903813
09 apr 2024

Gemeentevergadering

Gemeentevergadering Protestantse Gemeente te Workum te houden op dinsdag 16 april 2024 om 20.00 uur in Oer te Toer.

Agenda:
1.Opening
2.Vaststelling agenda
3.Vaststelling van het verslag van de op donderdag 26 april 2023 gehouden gemeentevergadering.
4.A. Jaarrekeningen van de kerk en de commissies 2023
4.B. Jaarrekeningen van de diaconie 2023 en beleid diaconie.
5.Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer

Pauze (met verloting)

6.Op weg met de kruiswegstaties.
7.Eventuele mededelingen.
8.Rondvraag
9.Sluiting.

De agenda, het verslag van de vorige gemeentevergadering van 2023 en de financiële stukken van de kerk en de diaconie zijn op zondag 14 april 2024 na de ochtenddienst mee te nemen uit de Westbouw of bij de scriba thuis af te halen.
In de pauze zullen er weer lootjes worden verkocht door de medewerkers die actief zijn in de rommelmarkt in de Utwyk.

Namens de kerkenraad, de scriba
09 apr 2024

Bidstond


Het is dinsdagavond vlak voor 7 uur. Er druppelen een paar handen vol mensen binnen in het kleine kerkje aan het Súd. Het is er lekker warm. Mensen afkomstig uit verschillende kerken in Workum. Ze komen samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te bidden. Deze keer worden we verrast door iemand, die vanwege werk in Workum is en weet dat we hier elke dinsdag bidden. Hij schuift aan om met ons mee te bidden.
Ter inleiding op ons gebed, openen we de bijbel en lezen, zo kort na Pasen, uit Johannes 20, over Maria van Magdala die huilend bij het graf, de Heer zoekt. Hij is er niet meer… En even later gaan haar ogen open en ontmoet ze de Opgestane!

In aansluiting hier op, horen we een column uit het Nederlands Dagblad van Gerard Beverdam: Pasen is het feest van Hoop! In deze wereld die op zijn kop staat, is er hoop! Voor de lijdende Oekraïner, de treurende Russische moeder, de Jood die zich onveilig voelt, de Palestijn omringt door de dood, de politicus die een ander geweld aan wil doen, en voor jou in jouw omstandigheden. Hij, de levende Heer, geeft nieuw perspectief: “Hij is niet hier, Hij is opgestaan. Zelfs de dood kon Jezus niet vasthouden”.

We zijn een moment stil om het voorgaande te overdenken en ons voor te bereiden op het gebed. Om vervolgens te delen waar we met elkaar voor willen bidden, wie of wat we op ons hart hebben. Een buurtgenoot die ernstig ziek is, een familielid in nood, we danken voor bemoedigende ontwikkelingen in het leven, we bidden voor onze stad, voor de activiteiten en de kerken en de mensen die daar vanuit licht willen laten schijnen, voor onze overheden, voor de formatie, voor dingen in ons persoonlijk leven, die ons bezig houden, voor gebeurtenissen in de wereld die ons beroeren. We danken voor Gods liefde in Jezus Christus, voor liefdevolle nabijheid, voor veel moois om ons heen. We vragen bij dit alles om Gods onmisbare zegen.

En dan een lied zingen: “Daar juicht een toon”! Dankbaar voor wat Hij deed! Tegen 19.30 uur gaan we ieder onze weg.
Wat is het mooi om iedere week zo samen te zijn. In alle eenvoud, in alle vrijheid. Samen luisterend en biddend, in afhankelijkheid van onze Schepper.
Kom erbij, voel je vrij, je mag er zijn om te luisteren, om te delen, om te bidden, om te ontvangen.

Welkom bij een volgende keer, iedere dinsdag 19 uur Súd 52 Workum

Henk van Dijk
11 mrt 2024

Wereldkunst in Noord-NederlandOp vrijdag 19 april 2024, om drie uur ’s middags, wordt in Workum een unieke dubbelexpositie geopend. Vanaf 19 april t/m 25 juli kunt u deze interessante tentoonstelling dus bezoeken in Workum in de St. Gertrudiskerk.

De boodschap van Balinese schilders
- De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief

Een heidens karwei!
- Zendingsverhalen voor kinderen

In beide exposities - die ingericht zijn door Stichting Zendingserfgoed - staat communicatie centraal: Wat doet beeldvorming met kijkers en lezers?
Lees meer 
05 mrt 2024

Vrijwilligers gezocht kerkbezichtiging


De kerk is straks weer open!!
Nog een paar weken, dan gaat de St. Gertrudiskerk op de Merk van 13.30 – 16.30 weer open voor bezichtiging.
De gasten worden ontvangen door vrijwilligers van het St. Gertrudis-kerkbezichtigingsteam.

De meeste bezoekers zijn verrast, o.a. door het interieur, unieke gildebaren, preekstoel, lichtinval en de wisselende exposities. Ook zijn er bezoekers die even een rustig plekje zoeken, om in deze ruimte bij te komen van de hectiek van de dag of een kaarsje aan te steken.

Om de bezoekers te kunnen ontvangen en wegwijs te maken hebben wij vrijwilligers nodig. Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we alle dagen open zijn.
Kom jij ook het team Kerkbezichtiging versterken?

Inlichtingen en/of aanmelden bij Jan Bremer T 0612903813 of
Lammie de Vries – Steensma T 0628056290.
05 mrt 2024

Nijkleaster


NIJKLEASTER een nieuw klooster in het weidse Friese platteland.
Ds. Reinier Nummerdor en zijn vrouw Trees zijn 2 van de 4 vaste bewoners in dit hedendaagse kleaster. Hij zal ons in deze lezing enthousiast vertellen en beelden tonen over het wonen, werken en het gastheer zijn in deze inspirerende omgeving.
Nijkleaster Westerhûs te Hilaard is een plek van stilte, bezinning en verbinding. Een plek om na te denken over het leven, het geloof en spiritualiteit. Een oefenplek voor geloof en een pleisterplek voor de ziel. Een inspirerende omgeving voor verbinding met iedereen die denkt in termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid.
Je bent van harte welkom!

Datum: dinsdag 12 maart 2024
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7a
20 feb 2024

40 dagentijd Kinderkerk12 feb 2024

wereldgebedsdag


Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zijn. en krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden en gebeden voor God gebracht worden, Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigd Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een kettingen van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt zorg en hoop, verdriet en vreugde, problemen en, mogelijkheden.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair  te zijn.

Op de wereldconferentie van 2017 werd Palestina gekozen om voor 2024  het thema voor dit jaar voor te bereiden. Een groep vrouwen uit verschillende kerken hebben gekozen voor het thema Verdraag elkaar in liefde  de  tekst uit Efeziërs 4:1-7.
In Workum willen wij  ook een schakel van die ketting zijn. Doet u ook mee?
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie/ thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 1 maart 2024, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.


 
26 jan 2024

Op adem komen

Op adem komen. Een weekend voor jongeren (18-25 jaar)

Rust en ruimte voor jezelf
Verdieping en uitwisseling met elkaar

Je herkent het vast: je hebt het druk met je studie of je werk, met het halen van deadlines, met het onderhouden van sociale contacten, met internet en social media, met het voldoen aan allerlei druk van buiten… Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je rust en ruimte ervaart, waarin je vertraagt en op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar iedereen welkom is, of je nu gelovig bent of niet. Er leven en werken een aantal kloosterlingen. Met de hulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt. Het klooster ligt op een prachtige locatie op het Friese platteland. Een plek die uitnodigt om rust en stilte te ervaren. Er zijn negen comfortabele kamers. Je beschikt over een eigen kamer. (Tenzij je heel graag samen met iemand op een kamer wilt verblijven, dan is dat mogelijk. Alle kamers hebben twee bedden).

In dit weekend leven we mee in het ritme van het klooster: we nemen deel aan drie korte vieringen in de kapel. We helpen bij het kloosterwerk en we eten gezamenlijk. Tijdens de dag is er genoeg ruimte om ook alleen te zijn. De rode draad ‘Op adem komen’ zul je steeds opnieuw tegenkomen in dit weekend.  Het Programma kunt u HIER dowloaden.

26 jan 2024

Afscheid Pieter Hilt als koster


Afscheid van Pieter Hilt als koster van de kerk ‘De Hoeksteen’ in Ferwoude
Afgelopen zondag 21 januari is door de voorzitter van de Protestantse Gemeente Workum Peet Sterkenburgh aan Pieter Hilt de Erepenning VKB, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk Nederland, uitgereikt.
Pieter Hilt, bijgestaan door zijn echtgenote Hitsje, is 20 jaar koster geweest van het kerkje in Ferwoude.
In die 20 jaar heeft Pieter ook twee perioden als ouderling kerkvoogd de boekhouding voor de kerk gedaan.
Tijdens zijn kosterschap is de binnenkant van de kerk geheel gerestaureerd.
Is de toren, eigendom van de burgelijke gemeente, opgeknapt en is het Kerkje bij de fusie met de Protestantse Gemeente Workum overgegaan naar de Stichting Âlde Fryske Tsjerken. Afgelopen zomer is de buitenkant van de kerk weer opgeknapt. Pieter heeft deze restauraties naast zijn kosterschap altijd begeleidt. “Wij wonen ernaast en dan ben je er snel bij betrokken”.
Helaas laat zijn gezondheid het niet toe om deze uitreiking na de dienst in de kerk te laten plaatsvinden.
Daarom heeft de uitreiking van de Erepenning direct na de dienst in klein comité bij Pieter en Hitsje thuis plaatsgevonden.
21 jan 2024

Y-Games 2024


Uitnodiging voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar:
Zin in een leuke avond vol spanning?
De jeugdbank organiseert een avond met uitdagende challenges en grappige opdrachten: de Y-Games! Verschillende spelrondes waarbij teams uit het hele land tegen elkaar strijden. Door het uitvoeren van opdrachten kun je als team punten scoren. En je beleeft vooral heel veel plezier met elkaar. Natuurlijk hopen wij zoveel mogelijk punten te scoren en winnaar te worden van Y-Games 2024!
We vinden het leuk als jij hierbij kunt zijn. En neem ook vooral gezellige vrienden mee die ons naar een overwinning kunnen helpen. We beginnen met pizza, waarna de strijd losbarst om 19.00 uur. Drinken en wat lekkers daarbij wordt geregeld.

Datum: vrijdag 2 februari
Tijd: 18.00 - 21.00 uur
Locatie: Oer de Toer
Meenemen: goed humeur en je mobiel
Opgave: voor vrijdag 26 januari door te appen of te bellen naar Aagje: 06-41826867

De Y-games worden mogelijk gemaakt door YMCA Jeugdwerk. De spelleiders van deze avond zijn Jantine de Vries en Aagje Bouwhuis.
21 jan 2024

week van het gebed voor de eenheidOp zondag 21 januari is er om 9.30 uur een oecumenische viering in Oer de Toer, Merk 7a voor het gebed voor de eenheid. Het thema voor deze dienst is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.
Het gaat over het grote gebod: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’ (Lucas 10 vers 25-37). Dat is nergens een boodschap die makkelijk is, maar voor gelovigen in Burkina Faso is dat zeker niet eenvoudig. Ze hebben te maken met rebellen die zich in veel gevallen tegen kerken richten. Deze groep christenen roept ons op om deze tekst in ons eigen leven uit te leggen en toe te passen.
Muziek in deze dienst is van organist Feike Dijkstra en de voorgangers zijn zr. Dorothea Brylak, ds. Graddie Meijer en ds. Arnold Vriend. Er is ook medewerking van de Raad van Kerken Fryslân.
29 dec 2023

ParentingcourseEind januari starten we met de Parenting Course. Koffie, ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. Meld je aan bij Marije de Vries tel. 06-14169385
Je bent van harte welkom!
21 nov 2023

Kinderkerk uitnodiging Advent

15 nov 2023

Huis-aan-huiscollecte Kerk in ActieVolgende week wordt ook in Workum de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie voor kinderen uit Oekraïne gehouden!
Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet wordt blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog. Daarom is de opbrengst van de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie (20 t/m 25 november) bestemd voor hulp aan kinderen in Oekraïne. Kerk in Actie wil hen psychosociale hulp, een veilige plek om te spelen en eten op tafel bieden.

Meer info vindt u op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-houdt-huis-aan-huiscollecte-voor-hulp-aan-kinderen-in-oekraine
27 okt 2023

Autodienst


Voor wie slecht ter been is en graag de kerkdienst wil bijwonen, is er een autodienst. Vrijwilligers zorgen elke zondag voor vervoer.
Wie graag gebruik wil maken van deze autodienst, kan contact opnemen met diegene die dienst heeft. In "Kerknieuws" staan de namen en telefoonnummers vermeld.
Contactpersoon voor de organisatie als geheel is dhr. T. Haagsma tel. 541219
27 okt 2023

VrijwilligersavondOp 3 november a.s. hebben we weer een vrijwilligersavond georganiseerd. Onze gemeente is rijk aan vrijwilligers, van koster tot koffieschenkers, omtinkers, bloemenbezorgers, kerkblad bezorgers, schoonmakers, kerkrondleiders, beamerteamleden, autodienst-bestuurders, preekvoorzieners, redactieleden, administrateurs, allemaal onder het motto, "De kerk is van ons allemaal".
Door het College van Kerkrentmeesters wordt dat zeer gewaardeerd. Wij zien jullie daarom graag op vrijdagmiddag 3 nov, 17.00 uur in Oer de Toer.

Opgave voor 28 oktober i.v.m. catering.
Liefst per mail: henkhooghiemstra@gmail.com
met eventuele vermelding vegetarisch of een allergie.

Vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters.
04 okt 2023

Talentenmarkt

21 sep 2023

Collectedoel 24-9-2023 noodhulp Noord AfrikaNoodhulp voor Noord Afrika; Marokko en Libië
 
Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen.
 
Welke hulp biedt Kerk in Actie in Marokko?

De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko: ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet formeel opgevangen worden.

Onze partnerkerk in Marokko kan met onze steun deze migranten extra noodhulp bieden:
·      voedselpakketten, medische hulp, kleding, dekens, zeep, shampoo en babyvoeding.
·      onderdak vinden voor moeders met kinderen en bemiddelen dat ze naar school kunnen
·      pastorale hulp aan migranten met trauma’s

Welke hulp biedt Kerk in Actie in Libië?

Via een Deense protestantse organisatie kan Kerk in Actie de volgende eerste hulp bieden in Libië:
·      Reddingsteams in Derna voorzien van medische hulpmiddelen, zaklampen, hoofdlampen, handschoenen, touwen en andere middelen om puin te verwijderen.
·      Onderdak opzetten in scholen voor daklozen in Benghazi
·      Verspreiding van dekens, bedden en hygiëne-artikelen (zeep, shampo, tandenborstels, tandpasta, handdoeken, luiers, flessen water)
In de volgende fase zal het gaan om psychosociale hulp en zorgen dat mensen genoeg geld hebben of weer een inkomen kunnen verdienen. En meehelpen om verplaatste explosieven uit de weg te ruimen.

Hoe kunt u mee doen?
Zondag 24 september wordt tijdens de kerkdienst voor Noodhulp in Noord Afrika gecollecteerd.
Of
Steun dit werk via het programma Noodhulp met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Noord-Afrika.
 
 
17 sep 2023

Kinderkoor Jona

04 sep 2023

Vredesweek


VREDESWEEK GEZAMENLIJKE KERKEN WORKUM


In de week van 17-24 september is het vredesweek. 17 september wordt  om 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk aan de Merk 5 in Workum een Vredesdienst gehouden. Thema van deze dienst is: “(on)vrede, wat nu.” Kinderen van de basisscholen Sint Ludgerus en It Finster zal gevraagd worden vredesduiven in te kleuren en/of er een vredeswens op te schrijven. Deze papieren vredesduiven zullen in een slinger in de kerk hangen. Wie heeft er geen gedachten en gevoelens bij onvrede?
En vrede, wie droomt daar niet van?! In deze dienst willen we met elkaar nadenken en zingen over vrede, bidden om vrede, onze gedachten/gebeden opschrijven wat bij ons bovenkomt als we het woord vrede horen.
Het zou mooi zijn als we dat met elkaar kunnen delen!
Zou u een pen mee willen nemen?
 
Deze dienst is voorbereid en zal geleid worden door: de pastores van de Rooms Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse gemeente van Workum.
Organist is dhr. A. Landman en koster is dhr. J. Stoel.
 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst!
 
25 jul 2023

Schilderijen verkoop


SCHILDERIJEN-TENTOONSTELLING IN ST. GERTRUDISKERK WORKUM

De commissie van de Protestantse Gemeente Workum die op 30 september a.s. de Talentenmarktdag organiseert is, in het bezit gekomen van een prachtige collectie schilderijen van mevrouw Neel de Jager-Ubbels. Zij en haar man John hebben gewoond op de hoek Tiaralaan/Aldewei. Beiden zijn overleden.
Mevrouw de Jager heeft ook de antependia (kleden) geborduurd die in de kerk gebruikt worden.
De collectie is te bijzonder om alleen op de Talentenmarktdag aan te bieden.

In overleg met de Kerkrentmeesters is er nu besloten om een
verkooptentoonstelling in de kerk te houden. Het zijn prachtige schilderijen, die ook nog keurig ingelijst zijn. Vanaf 6 september is de tentoonstelling ingericht en te bekijken (en te kopen) tijdens de uren van kerkbezichtiging.
Maandag t/m zaterdag. ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur.

Namens de commissie,
Jelly Deinum van der Zee
Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis
 
04 jul 2023

Nieuwe opzet JeugdwerkNieuwe opzet Jeugdwerk PG Workum
In maart/april hebben we voor het jeugdwerk een enquête gehouden onder alle ouders die kinderen hebben in de leeftijd 4-20 jaar. Reden hiertoe was onder andere het niet kunnen vinden van nieuwe jeugdouderlingen en het aftreden van huidige jeugdouderlingen. We hoopten door middel van de enquête te achterhalen of er genoeg animo voor de jeugdactiviteiten is en/of er misschien andere wensen/ behoeftes bij de ouders/ jongeren leven.
We hebben hierop een respons van zo’n 15% mogen ontvangen. Onze hartelijke dank aan de ouders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.
Uit de enquête kunnen we concluderen dat de (meeste) ouders tevreden zijn over de huidige activiteiten die jaarlijks voor de jeugd georganiseerd worden. Hier en daar is goede feedback gegeven over bepaalde activiteiten; zo werd bijvoorbeeld geopperd om club ook aan te bieden in de eerste klassen van de middelbare school of om de zondagse preek wat makkelijker te begrijpen te maken voor de jongeren.
Op basis van alle ontvangen informatie én op basis van onderzoek bij kerkelijke gemeenten in andere delen van Nederland hebben we besloten om het jeugdwerk het komend jaar iets anders op te gaan zetten. De jeugdouderling zal meer een coördinerende en verbindende rol krijgen en de activiteiten zullen zoveel mogelijk worden belegd bij vrijwilligers. We hopen dat er (genoeg) ouders zijn die het leuk vinden om één keer per jaar een leuke jeugdactiviteit te willen organiseren, zonder de druk dat ‘je er jaren aan vast zit of iedere maand een verplichting hebt’.
Daarnaast willen we graag het komend jaar meer diensten organiseren die beter aansluiten bij de beleving van de jongeren, maar waar ook de oudere generatie bij aan kan sluiten. Diensten voor álle leeftijden!
Om een bloeiende en jonge gemeente te houden in Workum, hebben we wel vrijwilligers nodig. En daarom zoeken we jou!
Wie wil als vrijwilliger één keer per jaar een jeugdactiviteit (mee helpen) organiseren?
Wie wil als vrijwilliger actief meedenken/ meehelpen bij de organisatie van (jongeren)diensten?
Meld je aan bij dominee Arnold Vriend tel.nr 06-21959816 arnoldvriend@hotmail.com of bij de jeugdouderlingen tel.nr 06-17447043 jeugdouderlingenworkum@gmail.com
15 jun 2023

Volg ons via Instagram


Onze gemeente heeft sinds kort een instagram account, volg ons via www.instagram.com/pgworkum
11 mei 2023

Tserkepaad 2023


Thema: Kerk als plaats van ontmoeting.

Van 1 juli t/m 9 september is ook de St. Gertrudis kerk weer  deelnemer aan “Tsjerkepaad”
Steeds op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur.
De  andere deelnemende kerken zijn te vinden op www.tsjerkepaad.nl . Deze website probeert de organisatie steeds zo actueel mogelijk te houden!

Ook worden er weer fiets- en wandeltochten georganiseerd.
Op  zaterdag 1 juli is er een fiets- en wandeltocht in de omgeving van Workum. Samen met gasten uit Ostfriesland. Al vele jaren werden deze tochten georganiseerd in de omgeving van Dronrijp en Deinum. Nu is gekozen voor onze omgeving. De fietstocht is plm. 50 km., maar er zijn ook afslagen waardoor de lengte bekort kan worden.

Het programma ziet er volgt uit:
Ontvangst om  9.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.   
Ochtendgebed 10.00 – 10.15 uur    Vervolgens de start van de fietstocht via fietsknooppunten langs 9 kerken en 1 klooster.
Onderweg gelegenheid voor rustpunten en  lunch.
De wandeltocht is plm. 14 km. Samen met een ‘gids’ wandelen langs bijzondere aandachtspunten.
Bij terugkomst om plm. 16.00 koffie / thee en voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk.
De kosten voor beide activiteiten zijn € 12.50 p.p.
Aanmelden uiterlijk 24 juni ( mede i.v.m. catering) bij: jjvdmeer@hetnet.nl
Evt. informatie: Jan Bremer, tel. 0515-542038 of Lammie de Vries, tel. 06 28056290

Op 2 september vindt de Kirchturmtour in de Krummhörn in Ostfriesland plaats.  Dan zijn wij daar te gast. Meer informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl/activiteiten .
 
28 apr 2023

Talentenmarkt


It giet oan: 30 september Talentenmarkt in Workum op het plein vóór en in Oer de Toer

Iedereen heeft zo zijn/haar talent(en). Zo kan de één mooi schilderen, de ander borduurt, haakt of breit leuke dingen. Weer iemand anders bakt de lekkerste taarten of maakt kaarten, vogelhuisjes, kaarsen, sieraden. Ook zijn er liefhebbers die producten uit de (moes)tuin verwerken tot jams, chutneys, bloemstukjes of droogboeketten. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.......

Maak je ook mooie dingen en wil je daar wel iets mee doen?
Dat kan! Je kunt producten doneren voor de Talentenmarkt, die op 30 September zal worden gehouden. Dan organiseert de Talentencommissie van de Protestantse Gemeente Workum een Talentenmarkt ten bate van twee goede doelen: Fryslân foar Moldavië en Kledingbus Súdwest-Fryslân.

Via, via komen de eerste artikelen al binnen. Henk Jorritsma gaat een workshop schilderen geven en Els de Bok 2 workshops kalligraferen.
Wil je iets doneren voor de markt en/of wil je meedoen met de verkoop? Dan kun je dat doorgeven via e-mail : talentenmarktpgworkum@gmail.com of telefonisch bij Liesbeth Muilwijk, telefoon 0515 769040. Graag voor 31 augustus.

Ben je een muzikaal talent? Doe mee en verhoog de sfeer!
Ook daarvoor kun je je opgeven bij bovengenoemd mailadres of telefoonnummer. Voor de schilderworkshop is opgave ook vereist i.v.m. maximum aantal deelnemers.
Fryslân foar Moldavië : Moldavië is het armste land van Europa en heeft heel veel problemen, toch worden er veel mensen uit buurland Oekraïne opgevangen. Organisaties in Moldavïe krijgen steun bij hun werk voor ouderen, kinderen en vluchtelingen, vanuit Fryslân.
Kledingbus SWF is een bekende verschijning in diverse plaatsen in onze gemeente. Iedereen kan hier kleding uitzoeken en ook voor een kopje koffie en gesprek kun je er terecht. Een bijdrage naar draagkracht wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

De organisatie van de Talentenmarkt is heel benieuwd naar de talenten uit Workum en omstreken.
Botsje, Truike, Geeske, Tjettje, Rienk, Liesbeth en Jelly
28 apr 2023

Netwerk van verbindingen


Weer lekker naar buiten!
Het is weer wordt gestadig aan beter en we trekken er weer opuit. We ontmoeten elkaar weer, zien elkaar buiten, bij school, bij de winkel of in de tuin. Contacten aanhalen, groeten en informeren. ‘Hoe is het met je?’ Zo knopen we een netwerk van verbindingen.
Als gemeente willen we ook een netwerk zijn. Een netwerk waarin we met elkaar verbonden zijn, waarin we onze plek kunnen innemen en waarin mensen opgevangen kunnen worden. Meestal spreken die verbindingslijntjes vanzelf, maar soms ook niet. Dan is het goed als we even aan de bel trekken voor die ander. Geef een seintje aan de mensen van het coördinatie-team, als iemand volgens jou wel gebaat is bij contact. Denk niet te snel dat “iedereen het wel weet”, maar knoop het netwerk en geef het door. Dat verstevigt de verbinding met elkaar, door om elkaar te denken.

Het coördinatie-team: ds. Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040, pastor Hieke Plantinga tel. 0515-542364, scriba Diet Westra tel. 0515-542154, ds. Arnold Vriend tel. 0515-756248.
16 apr 2023

Foto-expositie Jan Tijsma

13 apr 2023

Evert van Hemert requiem en expositie


6 MEI 2023
15.00 uur PREMIERE EVERT’S REQUIEM componist/ dirigent HOITE PRUIKSMA
Toen Evert van Hemert in september 2021 hoorde dat hij dood zou gaan, heeft hij Hoite Pruiksma gevraagd om een Requiem voor hem te schrijven voor vijf tuba’s. Het werd een compositie voor drie tuba’s en vijf pauken.

16.00 uur
PRESENTATIE van het boek + CD “EVERT FOR EVER(T) & OPENING TENTOONSTELLING EVERT VAN HEMERT “ERGENS IN DE VERTE”
In juli 2022 is de Maestro overleden. Tot een maand voor zijn dood is hij blijven schilderen. Hij bleef gebiologeerd door het uitzicht op de landerijen en dat leverde prachtige vergezichten op die nu in de Grote Kerk te bewonderen zijn.

6 mei t/m 24 juni 2023
ma - za 13.30 - 16.30 uur
entree première & opening € 5 (contant)
04 apr 2023

Inspiratiedag samen jong Classis Fryslan

01 apr 2023

Paaswielen


Jaaa het is bijna Pasen en ik ben zo blij dat ik de Paaswielen nét op tijd af heb, dus ik deel ze graag! Vandaag kreeg ik de kleurenversie binnen. Je schuift de gouden wijzer steeds een stukje dichterbij; van Palmpasen tot Paaszondag (en volgend jaar pak je de Veertigdagen er ook nog bij). Zo tel je samen af. Als je goed kijkt vind je verwijzingen naar de verhalen uit de Veertigdagentijd (een toelichting volgt bij de levering), en elke dag van de Goede Week heb ik een paasei verstopt in de (antroposofische) kleur van de dag. Mooi op de seizoenstafel, thuis of op school. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden!
Ben je zelf ook graag creatief? De naturel versie is onbehandeld en kan je ook heel goed inkleuren. Je vindt ze nu in m'n shop www.etsy.com/shop/rondhetjaar
Liefs, Wybrich Bakker
30 mrt 2023

laat het weten


We zijn als gemeente bezig om te zien op welke manier we de komende paar jaar tegemoet mogen gaan. Er is een
gespreksavond geweest, een paar interviews, een gesprek na de kerkdienst en gesprekken in de kerkenraad. We houden het gesprek over onze toekomst graag gaande en daarom wilden we vragen naar jullie verlangen voor onze gemeente.

Zouden jullie de moeite willen nemen om in een paar zinnen jullie verlangen voor onze gemeente aan ons door te geven?

Dat kan via de telefoon, de mail, de app of op papier naar: arnoldvriend@hotmail.com, Aldewei 3, tel. 0515-756248.
We zien het graag tegemoet!

De commissie beleidsplan:
Peet, Lydia, Marten, Paulina, Willem en Arnold
20 feb 2023

40 dagenproject


Veertigdagenproject:

Wie? Wat? Waar? – Op zoek naar wie Jezus is.
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Op de eerste vier zondagen lezen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag lezen we over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het Paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer.

Ga je, samen met ons, mee op zoek naar wie Jezus is?
De Kinderkerk
20 feb 2023

wereldgebedsdag


Wereldgebedsdag Workum

Vrijdag 3 maart 2023 is het Wereldgebedsdag.
Samen met vele andere mensen in ons land en over de hele wereld word het een lange sterke ketting van gebed, voor de nood van de wereld, voor mensen die geteisterd worden door natuurrampen, onderdrukking, oorlog, honger, ziekte en armoede.
In Workum houden wij een oecumenische bijeenkomst met als thema “Zichtbaar geloven” dat dit jaar voorbereid is door de vrouwen in Taiwan. Ook in dit land voelt men de angst voor mogelijke onderdrukking.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld
mensen samen komen om te bidden voor de nood in de wereld . Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?

Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het comité uit Taiwan. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.

Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 3 maart 2023, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
Voor informatie of vervoer: 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl

Namens de kerken van Workum
Wereldgebedsdagcomité
16 feb 2023

High TeaAfgelopen zaterdag 11 februari 2023 hebben 12 jongeren in Oer de Toer een high tea voorbereid voor 47 gasten.
 
Jongere:
''Ik vond het super leuk, het was goed georganiseerd en we waren met een leuke ploeg!
Alle gasten waren heel vriendelijk en hebben ons veel bedankt voor het lekkere eten.''
 
Gast:
“ Wat hebben we zaterdagmiddag genoten van de high tea.
We werden getrakteerd op heel lekkere hapjes in combinatie met verschillende soorten thee. Dit alles werd voorzien van een duidelijk uitleg over de diverse hapjes en theesoorten!
Vol overgave hebben de jongeren de gasten verwend en de juiste aandacht gegeven. Zowel bij binnenkomst als bij vertrek; we kregen zelfs nog wat lekkers mee naar huis! Al diegenen die hebben meegewerkt om deze leuke middag te verzorgen, hartelijk dank!”
 
De high tea heeft 350 euro opgebracht en dit geld gaat naar de Voedselbank te Balk.
De foto's kunt u HIER bekijken
03 feb 2023

Gratis NBG-dagboekjeGratis NBG-dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben’

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén vraag koos het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor deze periode: ‘Wie is Jezus?’ Daarover gaat het in het gratis dagboekje en in het paasproject voor kinderen.

‘”Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Die vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag net zo actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’ 

Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is gratis aan te vragen via
www.bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk .
02 feb 2023

Meepraten beleidsplan


Uitnodiging om mee te praten

Misschien heb je thuis al zitten plannen voor de zomervakantie, misschien heb je plannen gemaakt om de energierekening wat te verlagen, Misschien kijk je naar een nieuwe dakkapel of zonnepanelen. Goed om te plannen als de situatie verandert. Dat geldt voor ons als gemeente ook. Zondag 19 februari zijn jullie uitgenodigd om na de kerkdienst met elkaar te praten over de toekomst van onze gemeente. Een beleidsgroepje is onder meer bezig met een aantal interviews met gemeenteleden. Om eens te horen wat hun gedachten zijn over onze gemeente.

Vragen als:
 • Hoe zou jij de gemeente beschrijven?
 • Wat waardeer je aan de PG Workum?
 • Hoe draagt de kerk bij aan jouw geloofsleven?
 • Voel je je verbonden met andere gemeenteleden?
 • Waar zou je de gemeente in willen zien groeien?
 • Wat zou je motiveren om zelf meer betrokken te zijn of mee te doen met een activiteit van de kerk?

Zo proberen we op het spoor te komen hoe we als kerk kunnen reageren op de veranderende omstandigheden. Van praten verandert de situatie niet, dat geldt voor het plannen van een verbouwing in je eigen huis net zo. Maar als je samen iets wilt, kun je er maar beter met elkaar over praten. Zodat je stappen in de toekomst kunt zetten met elkaar.

Graag tot zondag 19 februari!

Commissie beleid; Peet Sterkenburgh, Lydia Schotanus, Marten Hoekstra, Paulina de Vries, Willem de Vries, Arnold Vriend.
24 jan 2023

High Tea


High Tea!

Zaterdag 11 februari is er weer een heerlijke “High Tea” voor jong en oud in Oer de Toer.
De jeugd gaat allemaal lekkere zoete en hartige hapjes klaar maken. Deze hapjes worden geserveerd bij een heerlijk kopje thee.
Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur gezellig samen thee te komen drinken en te genieten van de heerlijke hapjes die de jeugd gemaakt heeft. Let op: er wordt geen koffie geschonken.
We vragen een bijdrage van EUR 7,50 per persoon (met een maximum van EUR 20,-- voor gezinnen) voor deze High Tea en alle extra is welkom. Deze bijdrage is deels voor de onkosten en deels voor een goed doel. Het goede doel deze keer is: De Voedselbank in Balk. Graag de bijdrage gepast meenemen, zodat we niet hoeven te wisselen.

Komt allen en neem gezellig een buurman/ buurvrouw/ vriend/ vriendin/ etcetera mee!
We kunnen maximaal 50 gasten verwelkomen en vol is vol, dus geef je snel op.

Opgave graag vòòr maandag 6 februari via de mail naar jeugdouderlingenworkum@gmail.com of telefonisch via (06 17 44 70 43, Jantine de Vries)

We hopen er een gezellige én lekkere middag van te maken!
Groeten de Jeugdouderlingen
11 jan 2023

World ServantsWerelddiaconiedienst op 5 februari staat in het teken van World Servants

 
Op zondag 5 februari aanstaande zullen Yske Bakker en Wilma Engelsma in de kerkdienst vertellen over hun reiservaringen met World Servants. Beiden zijn in Afrika geweest om mee te helpen bouwen aan een project.
Ben jij ook geïnteresseerd in het werk van World Servants of lijkt het je leuk om een keer mee te gaan met World Servants? Kom dan vooral naar de kerkdienst op zondag 5 februari in Oer de Toer in Workum. Na de dienst kun je vragen stellen aan jongeren die op reis zijn geweest met World Servants.
Verdere informatie kun je ook vinden op www.worldservants.nl
 
Wil je een groep starten in de regio, meld je dan aan bij Paulina de Vries via jeugdouderlingenworkum@gmail.com
 
06 dec 2022

Geschiedenis Gereformeerde kerk Workum


We hebben bericht ontvangen van het redactieteam van www.gereformeerdekerken.info
Een website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004
Zij vertellen dat op 3 december op hun website het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Workum is verschenen. Deel 2 verschijnt binnenkort.
https://gereformeerdekerken.info/2022/12/03/de-gereformeerde-kerk-te-workum-1/

Met een hartelijke groet!
G.J. Kok - Groningen
23 nov 2022

Kinderkerk uitnodiging

20 okt 2022

Kinderkoor Jona

Wie doet er mee? Meldt je aan bij Lisa Duijst
20 okt 2022

40 jarig jubileum organist Aalt Landman

In 1697 werd het groot orgel in de St.Gertrudiskerk in Workum opgeleverd door de bouwer Jan Harmensz. Camp. Het zal ongetwijfeld een feestelijke dienst zijn geweest. Reden om nu,325 jaar later, in 2022 hierbij stil te staan.
Ook een reden kan zijn mijn 40-jarig jubileum te vieren, al is dit een uitgestelde datum. De juiste datum was 26
december 2021,maar door omstandigheden is toen besloten de datum uit te stellen naar 30 oktober 2022.In de ochtenddienst gaat voor ds.A.Vriend en zal ik de begeleiding verzorgen met medewerking van Hilda Koopmans,trompet en Eise Terluin,bugel.
’s Middags wordt een orgelconcert gegeven door Dick Klomp.
In dit concert voert hij eigen orgelwerken uit: Cantanou,een meerdelig orgelwerk en een Rhapsodie in 6 Beaufort,
een driedelige orgelbewerking over het “Doopsgezinde volkslied”: Ik voel de winden Gods vandaag.
Dit concert is van 14.30-15.00 uur. De toegang is vrij.

Van harte uitgenodigd!
Aalt Landman
29 aug 2022

60 jarig jubileum

Vanmorgen 28 augustus zijn in de dienst onze organist Harrie Mast en trompettist Siebe Bokma geëerd met hun 60 jarig jubileum. Zij kregen van Feike van Dijk (voorzitter van de kerkrentmeesters) een oorkonde en gouden speld uitgereikt. Namens de hele gemeente bedankt voor jullie trouwe dienst! Beide heren hopen nog vele jaren te mogen spelen in de St.Gertrudiskerk🙂
Meer foto's kunt u bekijken op onze website www.pgworkum.nl/fotoalbum
En de dienst kunt u beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21705

 
30 jun 2022

10 woorden mini symposium

10 woorden voor een kerk die toekomst heeft


Een kerk die toekomst heeft:
1. weet dat de kerk niet God bewaart, maar dat God de kerk bewaart.
2. is blij dat zij bestaat.
3. gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt daarmee anderen.
4. gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.
5. wil niet in haar eentje kerk zijn, behoudt de eigenheid waar het kan, werkt met andere kerken samen, of voegt zich met andere kerken samen, waar dat moet.
6. kan de classis vragen haar een kernkerkenraad en een lichtere beheersvorm toe te staan.
7. durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn, en wil vooral op hoofdlijnen geestelijk leiding geven.
8. bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk, maar faciliteert van onderaf vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden te doen.
9. beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het noodzakelijke.
10. bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e : ‘Lieve Heer, dit is uw kerk, deze jongen gaat nu slapen’.

De antwoorden/gesprekken rondom deze 10 woorden kunt u HIER downloaden

20 jun 2022

Startzondag

Zondag 2 oktober is de jaarlijkse aftrap van ons winterwerk. Daarvoor willen we graag met een aantal mensen een mooie en inspirerende start organiseren. Wil je daarmee meehelpen
in uitvoering of organiseren? Geef het door aan Hieke Plantinga tel. 0515-542364 of hiekeplantinga@live.nl, Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040 of domineeskemuilwijk@gmail.com of Arnold Vriend tel. 0515-756248 arnoldvriend@hotmail.com.

Alvast bedankt!
02 jun 2022

expositie Henk Jorritsma

Eén van onze gemeenteleden exposeert.
Hij komt uit een gezin waar creativiteit geen vies woord is. Voor hem uitte zich die pas op latere leeftijd. Hij kon zijn vak niet langer uitoefenen door een bedrijfsziekte. Een verfdoos met aquarelverf van sinterklaas in 1993 wees hem een nieuwe weg.
Hij nam lessen bij enkele professionele kunstenaars en volgde lessen aan de Kunstacademie te Groningen.
Vanaf het jaar 2000 woont hij in Workum. Graag wordt de liefde voor schilderen aan geïnteresseerden overgebracht. Daarom experimenteert hij met verschillende technieken. We hebben het over Henk Jorritsma, die graag realistisch werkt. Portretschilderen heeft daarbij zijn voorkeur. Vakanties, fietstochtjes en wandelingen doen ook ideeën opborrelen. Zo ontstaan onderwerpen als: Straatje in Brugge, Vuurtoren Vlieland en Mooi Gaasterland. Ook onze kerk heeft hij een aantal malen vereeuwigd,
Enkele malen richtte hij exposities in met voornamelijk werken van zijn leerlingen. Deze methode paste hij enkele malen toe in het koor van onze kerk. Zijn leerlingen komen deze keer niet aan bod. Zij kunnen nu uitsluitend eigen werk van de kunstenaar zelf bewonderen. Uiteraard moeten ze zich tevreden stellen met een selectie. De 25 schilderijen die nu aan de muur hangen in het zuidertransept  van de Sint Gertrudiskerk blijken een weldaad voor het oog. Wat opvalt is de diversiteit van zijn werken. Meer nog echter het gebruik van primaire kleuren. Het toch al lichte zuidertransept heeft daardoor dit seizoen een uitermate fleurige uitstraling.
Loopt u eens binnen met uw familie of visite om onze prachtige kerk te bekijken en te genieten van het werk van genoemde schilder.
 
Openingstijden: ma- za van  13.30- 16.30 uur
Expositie tot 15 september 2022
 
23 mei 2022

vormgever gezocht

19 mei 2022

mini symposium classis Fryslân

zaterdag 21 mei 2022
mini symposium classis Fryslân

Locatie:  St. Gertrudiskerk
Tijdstip: 09.30  - 14.15

 

Lees meer 
15 mrt 2022

uitzendingen nu ook via YouTube

De kerkdiensten zijn nu ook via het YouTube kanaal Protestantse Gemeente Workum te bekijken.
 
Dus zijn ze ook via uw tv te bekijken als u internet op uw tv heeft (smart-tv). Heeft u hulp nodig bij het vinden van YouTube op uw tv? Dan helpt de handleiding die u HIER kunt downloaden misschien

 
21 feb 2022

wandelen naar Pasen

Wandelend naar Pasen
 
Het duurt nog een paar weken en dan “zitten” we in de 40-dagentijd. Het lijkt ons leuk om vanaf de eerste lijdenszondag, te weten 6 maart, iedere zondagmiddag t/m Palmzondag ongeveer een uur -een rondje- te gaan wandelen. Startplaats Oer de Toer. Tijd: 14.00 - 15.00 uur.

De wandeling bestaat uit 3 “gangen”: 1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon gezellig kletsen met degene naast wie u loopt. 2. Vervolgens, na lezing van een Bijbelgedeelte waarin één van de kruiswoorden voorkomt, een stukje in stilte wandelen waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor uzelf overdenkt. 3. U praat met iemand die meeloopt over dit Bijbelgedeelte en de vragen.

U loopt toch ook mee?!
Data: 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april van 14.00-plm. 15.00 uur vanaf Oer de Toer. Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of meerdere keren is natuurlijk ook prima! Van tevoren opgeven is niet nodig!

Dieuwke Tjalma en ds. Liesbeth Muilwijk
10 feb 2022

Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag
 
De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag, een internationaal gebeuren.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden als een lange ketting van oost naar west en noord naar zuid om te bidden voor de nood in de wereld.  Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Elk jaar bereiden vrouwen van een ander land de dag voor. Dit jaar is dat het comité van Engeland/Wales/Noord Ierland. En zij hebben gekozen voor het thema ”Gods Belofte”
In Workum houden wij ook een oecumenische bijeenkomst.  Doet u ook mee?
Jong en oud, allen zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!
 
Vrijdag 4 maart 2022, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
 
27 jan 2022

kerknieuws voortaan digitaal ontvangen?

Een duurzaam idee! (én goed voor de portemonnee).
Ons kerkblad "Kerknieuws" verspreiden we op papier, maar het is ook mogelijk om deze via e-mail te ontvangen.
Gemeenteleden kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail sturen naar pgworkum@gmail.com, onder vermelding van "aanmelden Kerknieuws digitaal".
Vermeld in de mail: voornaam, achternaam en adres.
We zorgen er daarna voor dat het Kerknieuws voortaan digitaal in de mailbox valt en u niet meer de papieren versie ontvangt.
Doen jullie mee?

Namens de PR commissie
Els de Bok
Lees meer 
26 jan 2022

welk lied geeft jou kracht en hoop

Ik zou het mooi vinden als jullie me met een mailtje of een briefje willen laten weten welk lied jullie kracht of hoop geeft. Zo’n lied kunnen we met elkaar delen en zo delen we dan hopelijk ook kracht en hoop met elkaar! Geef ook even aan of je je naam er wel of niet bij wil hebben. Ik zie er naar uit om jullie liederen te krijgen en door te kunnen geven!

ds. Arnold Vriend
arnoldvriend@hotmail.com