St. Gertrudiskerk

Contactinformatie m.b.t. kerkbezichtiging: 

Jan Bremer
tel. 0515 - 542038
e-mail: jp.bremer44@gmail.com
 
of 
Lammie de Vries - Steensma 
tel. 06 - 28056290
e-mail: vries.steen@gmail.com

Algemene informatie over de Sint Getrudiskerk en kerkbezichting vindt u hier


 

terug