Diaconie

Mevr. M. de Vries- Kolk (voorzitter) tel. 0515-540013
Mevr. I. Bakker (secr.) 

Dhr. J.A. Hoekema
Mevr. B.Koopmans
Dhr. Th. Haagsma
Mevr. J.Althuis -van der Goot
Mevr. A. Feenstra- Kingma
Thea Wijnja (jeugd)
Tjettje Postma (jeugd)

Dhr. J.W. Boorsma (diaken generale synode


Ons rekeningnummer  is : NL96 RABO 0372 1547 35   t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Workum.

terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

07 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com