Kerknieuws

Kerknieuws is ons kerkinformatieblad met het nieuws uit en voor onze gemeente. De informatie in Kerknieuws is heel divers: met meditatie, kerkdienstenagenda en - informatie, het wel een wee uit gemeente, verslagen van de kerkenraad, mededelingen lief & leed, Bijbelrooster en informatie over activiteiten.
Iedere 2 weken wordt deze op papier en digitaal verspreid onder de gemeenteleden. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 15,-- per kalenderjaar voor de papieren versie.
Aanmelden digitale versie:
In plaats van de papieren versie, kunnen we Kerknieuws ook gratis per mail opsturen. 
Gemeenteleden kunnen zich hiervoor aanmelden, door een mail te sturen naar
 pgworkum@gmail.com, met daarin naam, adres en het gewenste mailadres. Graag onder vermelding van "Aanmelden Kerknieuws digitaal". De volledige versie van Kerknieuws wordt dan voortaan per mail verzonden.  
terug