Kerkenraad


De kerkenraad is samen met de predikanten verantwoordelijk voor de gemeente. De predikanten nemen zijn of haar inzichten mee, maar alle ambtsdragers dragen bij tot de koersbepaling van het schip van de plaatselijke gemeente. Met elkaar maken ze de gemeente tot een plek waar het Woord mag klinken en ruimte wordt geboden om samen met de gemeenteleden gestalte te geven aan geloven. De predikanten in de kerkenraad zijn: toerustend, motiverend en informerend. De leiding van de kerkenraad ligt bij het moderamen. Daar worden de vergaderingen voorbereid, de taken verdeeld en de besluiten uitgevoerd. De leiding van het moderamen berust bij de voorzitter (kerkenraadslid) en de verslaglegging gebeurt door de scriba.
In Workum werken wij op een plezierige en effectieve wijze samen in Gods naam.


Samenstelling van het moderamen:

                        1 praeses
                        1 scriba
                        1 assessor
                        2 predikanten
                        1 diaken
                        1 ouderling kerkrentmeester
                        1 jeugdouderling
 

De samenstelling van de kerkenraad:

                        2  predikanten,
                        22 ouderlingen (16 wijk- 4 jeugd- en 2 ouderlingen met
                        bijzondere opdracht),
                        9  ouderlingen -kerkrentmeester
                        9  diakenen en jeugddiakenen


De volgende werkgroepen zijn ingesteld:

• Werkgroep “Pastoraal Beraad” waarvan lid zijn, de predikanten, de wijkouderlingen, de jeugdouderlingen, en door de kerkenraad als “pastoraal assistenten” benoemde gemeenteleden;
• Werkgroep “Bezoekdienst” bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit de diaconie en een aantal gemeenteleden.

terug

Agenda

Kerkdienst Sint Gertrudiskerk Workum

09 aug 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

11 aug 2020 om 19:00

Kerkdienst Nij Mariƫnacker

13 aug 2020 om 15:00

Volg ons via


      

Website Bijdrage

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Stuur dan een mail naar: pgworkum@gmail.com