zondag 7 mei 2023

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

Datum: 
 zondag 7 mei 2023
Tijdstip: 
 09.30  - 10.30
Locatie: 
 St. Gertrudiskerk Workum

 7 mei  9.30 uur  
Voorganger Ds. L. Muilwijk - Huis
Organist Dhr. A. Landman
Muzikale medewerking Klaske Deinum
Kinderkerk ja
Kerkauto Dhr. A. Wouda tel. 06-42566351
Collecte 1ste diaconie 2e kerk
Uitgangscollecte Noodhulp   Oekraïne  (diaconie)
Koster Dhr. P. Zeilstra tel. 541948
 Ferwoude: 11.15u. Ds L. Muilwijk – Huis /organist: dhr. D. Terluin

terug