zondag 15 mei 2022

'Regiozondag' - Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk te Workum
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30

15 mei  maart       9.30 uur Regiozondag (Details niet bekend).
Voorganger ds. Tytsje Hibma, ds. Anneke Cluistra-Boschloo, pastor Hieke Plantinga
Organist Mevr. C. Hofman - Heida
Kinderoppas ja
Kinderkerk ja
Kerkauto Dhr. M. v.d. Velde tel. 543016
Collecte  
Uitgangscollecte 1e diaconie  2e kerk beiden bij de uitgang
Koster . Dhr. G. Deinum tel. tel. 542227


Zondag 15 mei 2022 - Regiosnein in Workum

Het is bijna zo ver! Op zondag 15 mei is de hele regio Makkum om 9.30 uur welkom in de Gertrudiskerk aan de Merk in Workum. Voor de vierde keer houden we dan als regio Makkum van de Protestantse Kerk onze regiozondag. Het thema van de dag is ‘Houd moed, heb lief!’
We beginnen met een kerkdienst in de Gertrudiskerk. Daarna is er een gevarieerd aanbod van workshops voor jong en oud, georganiseerd door leden uit de verschillende gemeenten. We sluiten de regiozondag af met een gezamenlijke lunch.

Oproep
Wie wil op 15 mei cake / taart (graag gesneden) meebrengen?! Lever die af vóór de dienst, dan kunnen we daar bij de koffie van genieten.

Kerkdienst
De kerkdienst wordt geleid door een aantal voorgangers uit de regio. Er is tijdens de dienst ook kindernevendienst.

Workshops voor jong en oud:
1. Armband maken van levensparels
2. Liturgische (bloem)schikking maken
3. Speciaal voor kinderen: kindercrea
4. Voor 12+ theatersport
5. Popmuziek en geloof
6. Lessen van een vluchteling: het verhaal van Jegar uit Syrië
7. Godly Play: creatieve verwerking bijbelverhaal
8. Lezing over de reformator Uhlrich Zwingli
9. Voor iedereen: touwtrekken met stellingen
10. Zangworkshop

Lunch
Willen jullie zelf brood meenemen?
Er wordt gezorgd voor soep en drinken.

Iedereen is hartelijk welkom!
 

terug