woensdag 26 mei 2021

Gemeentevergadering 26 mei 2021

Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk te Workum
Tijdstip: 
 20:00

Gemeente vergadering op 26 mei a.s.

In deze periode van corona loopt alles anders. Maar toch willen we als Kerkenraad doorgaan met het afronden van de cijfers over 2020 en de gemeente laten zien hoe het er voor staat.

Ook is er weer de mogelijkheid om de vergadering onder code via Kerkomroep te volgen. Zo kunt u de vergadering wel volgen, alleen kunt u niet rechtstreeks vragen stellen.

Voor het bijwonen van onze gemeente vergadering kunt u zich opgeven bij Shirley Stoel, tel. 0515-541992.
Ook voor de vergadering te volgen onder code kunt u contact opnemen met Shirley Stoel.
Van harte welkom.

Gemeentevergadering Protestantse Gemeente Workum te houden op woensdag 26 mei 2021 om 20.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling van het verslag van de op 11 maart 2020
gehouden gemeentevergadering en extra gemeente
vergadering op 27 maart 2021.
4. Jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de
Commissies over 2020.
5. Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer.

Pauze

6. Opzet “Omzien naar elkaar” PowerPoint presentatie.
7. Eventuele mededelingen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

De agenda, de verslagen en de financiële stukken van de kerk en diaconie zijn op zondag 23 mei 2021 na de ochtenddienst mee te nemen uit de Westbouw of vanaf 22 mei 2021 af te halen bij de scriba, Lynbaen 33.

terug
 


Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Startzondag'

26 sep 2021 om 10:00

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

03 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

10 okt 2021 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!