Geboorte & dopen

Geboorte


Geboorte doorgeven

De kerkenraad ontvangt graag geboorteberichten via de scriba of de wijkpredikant.

Contactinformatie:
Scriba
Wijkpredikant
 

Geboorte afkondiging

Geboorteberichten worden afgekondigd wanneer de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijk dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen.


Dopen 

In overleg met de predikant is er in de morgendienst gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop voor kinderen van zowel belijdende leden als voor doopleden. 

Er worden een aantal diensten ingeroosterd waarin er gelegenheid is te laten dopen. Deze worden aangekondigd in ons kerkblad Kerknieuws en komen in de agenda te staan.

Voor de doopaangifte kan een afspraak gemaakt worden met de wijkpredikant

In de periode tussen de doopaangifte en doopbediening wordt een doopgesprek gehouden bij de doopouder(s) thuis. Hierin worden het motief om de doop te vragen, de inhoud van het doopformulier en de gang van zaken tijdens de doopbediening besproken. Ook  wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.

 

Geboorte- en doopketting

We willen graag de nieuwe “kleinste” leden een plek geven in onze gemeente. Als gemeente groeien we met de geboorte van een kindje.
Dit willen we zichtbaar maken door middel van de geboorte- en doopketting.

De draad staat voor Gods liefde, die houdt ons allemaal bij elkaar. Als draad zie je hem niet zitten in een geregen ketting maar toch zit hij er wel om de kralen, ons, goed vast te houden. Zonder Gods liefde, deze draad, kunnen wij geen ketting maken.

De kralen die we rijgen zijn allemaal verschillend van vorm en kleur. Net als alle kinderen en mensen in de wereld, die zijn ook verschillend van vorm en kleur. Ze worden allemaal aan de ketting geregen, ze horen allemaal bij de Heer. Bij de afkondiging van een geboorte wordt de ketting geopend om de kring weer groter te maken, dit nieuwe kindje hoort er nu ook bij en daarna sluit je hem. Op iedere kraal staat de naam, geboortedatum en eventueel later de doopdatum geschreven.

Als de kinderen 4 jaar worden krijgen ze, samen met een uitnodiging voor de kinderkerk, de kraal als aandenken weer mee.

 

terug