zondag 22 mei 2022

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Doopdienst'

Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk te Workum
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30

22 mei    9.30 uur Doopdienst
Voorganger Ds  A. Vriend
Organist Klaske Deinum en Siebe Bokma (trompet)
Kinderoppas ja
Kinderkerk ja
Kerkauto Dhr .H. de Boer tel. 725542
Collecte 1ste diaconie 2e kerk
Uitgangscollecte  Erediensten
Koster Dhr. J. Stoel tel. 541992

terug