Gedenkhoek

Al enige tijd was er de behoefte om overleden gemeenteleden een plaats te laten hebben in het midden van de gemeente.
Verschillende mogelijkheden zijn overwogen, uiteindelijk is ervoor gekozen om de naam en de sterfdatum van de gestorvene op een steen te schrijven. Het verwijst naar een woord uit Openbaring, waarin staat: "Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt" (Openbaring 2:17)

De nieuwe naam op het steentje is voor ons verborgen, maar wij kunnen wel de vertrouwde naam weergeven en in ons midden in ere houden.

Zo is het een verwijzing naar:

bij God raakt niemand weg, daarom mogen ook wij een plaats inruimen voor wie ons ontvallen zijn.

Tijdens de dienst zal er een kaars branden bij de stenen, als symbool voor het licht van Christus dat het duister van de dood heeft overwonnen. De steen wordt zo spoedig mogelijk beschreven en op de zondag waarop mededeling van overlijden wordt gedaan, wordt de steen geplaatst bij de steen met de tekst uit Openbaring en de brandende kaars in de gedenkhoek.

Na een jaar zullen de stenen aan de nabestaanden worden gegeven.

De gedenkhoek is geplaatst in de hoek vlak voor het zuidertransept.

terug