PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS NIEUWS KERKRENTMEESTERS

Paascollecte 2019

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens´lijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
 
Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!     Lied 634

Pasen is een goede gelegenheid om het werk van onze eigen kerkelijke gemeente te steunen. Door een gift aan de Paascollecte.
Hiervoor ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.
Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnr. NL 14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse gemeente Workum met de vermelding; Paascollecte 2019           
                                                           
De kerkrentmeeste


Geef voor je kerk
De Kerkbalansactie 2019 is afgerond.
U heeft uw toegezegde bijdrage, als het goed is, naar draagkracht vastgesteld. Onze bijdrageadministrateur, de heer J. Meindertsma, heeft inmiddels de toezeggingsformulieren verwerkt.
Er is op dit moment een bedrag van € 144.078.81 aan toezeggingen binnengekomen.

Overzicht van inkomsten in 2018
De toezeggingen bedroegen € 142.764,41.
Door overlijden, vertrek e.d. kon een bedrag van € 1396,84 niet geïnd worden. Ook hebben een aantal gemeenteleden nog niet aan hun verplichtingen voldaan: er staat nog een bedrag open van € 1345,00. Hopelijk wordt hiervan nog wat overgemaakt.
Er zijn ook leden die meer hebben overgemaakt dan ze hadden toegezegd, namelijk een bedrag van € 1019,02.
Uiteindelijk is er over 2018 tot nu toe binnengekomen een bedrag van € 141.041,59.
Het college van kerkrentmeesters wil hierbij alle gemeenteleden, die voor 2019 een toezegging hebben gedaan, hartelijk danken.
Mede door uw bijdrage kunnen de kerkelijke activiteiten voortgezet worden.Actie Kerkbalans 2019
Op 12 januari  gaat de kerkbalans 2019 actie van start.
Het thema voor 2019 is “WAT IS DE KERK U/JE WAARD?”
Een vraag die de moeite waard is om na te denken. Is het misschien een goed gesprek of is het de boodschap die uw /jouw hart raakt of de liturgie of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. De kerk een onmisbare pijler in ons bestaan!!!
Om dit alles in stand te kunnen houden is geld nodig. Daarom vragen wij u/jou om onze kerk te steunen. Dankzij uw/jouw bijdrage kan de kerk in Workum voortbestaan.


Laptop gevraagd!!!
Wie o wie heeft een laptop beschikbaar, die minimaal geschikt is voor Excel en Tekstverwerken? Deze zal worden ingezet voor archiefwerkzaamheden in een 'stand-alone' situatie. Een internetverbinding is dus niet noodzakelijk. Aanbiedingen en inlichtingen via email:    tel. 0515-542180.
De Kerkrentmeesters
 

 


Inkomstenbelastingaangifte
In verband met de jongste wetgeving t.a.v. A.N.B.I.(Algemeen nut beogende instelling). regeling, moet men, om in aanmerking te komen voor belasting teruggave/ giftenaftrek, een RSIN (rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie ) nummer invullen.
Ook de Protestantse kerk in Nederland behoort tot de A.N.B.I.  instelling.   
De bijdrage aan o.a. Kerkbalans komt voor giftenaftrek in aanmerking. 
Om de invulling (verwerking ) van het belastingformulier niet vast te laten lopen kunt u het zgn. RSIN nummer invullen.  Dit is 81361 2809.

De kerkrentmeesters


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. 


 

 

 

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.