Beleidsplan 2023- 2027

Volgens de kerkorde moet een kerkelijke gemeente iedere vier jaar een beleidsplan schrijven om zo richting te geven aan het kerkelijk leven. Afgezien van de kerkordelijke verplichting is het zinvol om je als gemeente van tijd tot tijd te bezinnen op de koers die je vaart.

Gepoogd is om dit beleidsplan zo beknopt mogelijk te houden. Dit bevordert de leesbaarheid en de uitvoerbaarheid. De uitvoering hiervan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig wordt het beleid bijgesteld.

U kunt het beleidsplan HIER inzien.

In het ORGANOGRAM kunt u zien hoe de kerkenraad en haar commissies zijn onderverdeeld.  

terug