dinsdag 16 april 2024

Gemeentevergadering

Datum: 
 dinsdag 16 april 2024
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00
Locatie: 
 Oer de Toer, Merk 7a

Gemeentevergadering Protestantse Gemeente te Workum te houden op dinsdag 16 april 2024 om 20.00 uur in Oer te Toer.
Agenda:
1.Opening
2.Vaststelling agenda
3.Vaststelling van het verslag van de op donderdag 26 april 2023 gehouden gemeentevergadering.
4.A. Jaarrekeningen van de kerk en de commissies 2023
4.B. Jaarrekeningen van de diaconie 2023 en beleid diaconie.
5.Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer

Pauze (met verloting)

6.Op weg met de kruiswegstaties.
7.Eventuele mededelingen.
8.Rondvraag
9.Sluiting.

De agenda, het verslag van de vorige gemeentevergadering van 2023 en de financiële stukken van de kerk en de diaconie zijn op zondag 14 april 2024 na de ochtenddienst mee te nemen uit de Westbouw of bij de scriba thuis af te halen.
In de pauze zullen er weer lootjes worden verkocht door de medewerkers die actief zijn in de rommelmarkt in de Utwyk.

Namens de kerkenraad, de scriba

terug