Wijkindeling

Straatnaam Wijk Straatnaam Wijk
Aldedyk M Maedfinne M
Aldewei (behalve de Wende) V Makkumerdyk  M
Algeraburren V Mariënacker (incl. Hosta) P
Ankersmitterij V Merk M
Anne Westerhuisstrjitte M Moleburren V
Balkfinne  V Molewyk  M
Bascohof M Mouterij V
Begine Noord V Nijhuizum   V
Begine Zuid M Nijhuzumerdyk  V
Blokmakkerij V Noard  V
Blomikkers M Nonnestrjitte M
Breewarsdyk V Panwurk V
Brouwersdyk  V Papeleantsje M
Bûterikkers M Parallelwei V
De Burd  V Pilekaen V
De Fûke  V Pothúswyk V
Doltewâl V Prystershoek V
Douwe de Boerstrjitte  M Raardaburren V
Dwarsnoard  V Reidikkers M
Eize Speerstrastrjitte  M Roggemolestege M
Emmabuert  M Schoolstraat V
Eniggaburren    V    
Estrikwurk V Séburch M
Ferwoude (alle straten) V Seilmakkerij V
Fortûn V Sietze Gorterstrjitte M
Fûgelikkers  M Sint Annafinne  V
Fûkepaed  M Skarfinne  M
Gaast (alle straten) V Skelpebank M
Gebr. Bonnemastrjitte M Skil M
Gerrit de Jongstrjitte M Slinkewei M
Hammole V Snakkerburren M
Hans Deinumstrjitte  M Spoardyk M
Hearekeunst M Stedsfinne  M
Hearewei M Stienikkers M
Heidenskipsterdyk It Heidenskip V Stokerij V
Hegeterp M Súd M
Horsaewâl M Suderséleane M
Houtmolestreekje V Sylspaed M
Hosta (Ny Mariënacker) P Tademahof M
Hylperdyk  M Taenderij M
Ielaak V Tettingburren M
Igleburren  M Thomashof M
IJpe Wielingastrjitte M Tiaralaan V
Inthiemasingel  V Tichtset V
It Fjouwerkant V Tjipke Visserstraat V
Jonkersfinne M Trekwei V
Jurjen de Jagerstrjitte M Trekweg, Parrega V
Jouw Keuningstrjitte M Túnikkers M
Kaeidyk  M Turflân V
Kalkwurk V Ursuladyk, It Heidenskip V
Kampwei V Vicariswei M
Kleasterlân M Waechfinne M
Koffepaed M Weinmakkerij V
Lange Leane  M Wende (Aldewei) P
Learmole M Wieger van Brugstrjitte M
Lieuwe Klazes Leane M Wiske M
Lutswei M    
Lynbaen M    
 

Verdeling pastorale wijken pastores
 
wijk      
M ds. Liesbeth Muilwijk tel. 0515-769040 wijk ten zuiden van de Begine
V ds. Arnold Vriend    tel. 0515-756248   wijk ten noorden van de Begine
P pastor Hieke Plantinga  tel. 0515-542364  wijk Nij Mariënacker, Hosta en Wende

    

terug