Plaatselijke regeling Workum

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 9 maart 2022.

De plaatselijke regeling voorziet in de behoefte met elkaar afspraken te maken hoe we gestalte zullen geven aan het samen gemeente willen zijn in deze tijd. Een soort basis patroon waarvan uit gewerkt kan worden.
Van tijd tot tijd zal dit gewijzigd, dan wel aangevuld worden.

De plaatselijke regeling kan men hier downloaden.

terug