Oppas

Tijdens bijzondere kerkdiensten is er kinderoppas voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar.
Deze kinderen zijn welkom vanaf 9.15 uur in de Latijnse School (achter in de kerk) of in Oer de Toer.

Tijdens het slotlied mogen de ouders hun kinderen ophalen, zodat ook de kleinsten de zegen mee naar huis krijgen.

*In het kerknieuws en in de agenda staat aangegeven of er wel of geen kinderoppas is tijdens de dienst.

Lijkt het u of jou leuk om mee te helpen bij de kinderoppas? Super! Je kunt je hiervoor opgeven bij Anke de Vries - Hoekstra

 

terug