Jeugdwerk, jeugdraad en ouderlingen


Over het jeugdwerk

Belangrijk in het jeugdwerk is dat we er mogen horen over God. Voor Hem mogen we zingen, muziek maken, spelen, discussiëren en nog veel meer. Daarbij wil Hij jullie niet missen! En wij ook niet! We hebben jullie nodig, zonder jullie zijn we geen jonge kerk. Daarom vragen we om mee te doen in de kerk en de activiteiten die daar voor jullie worden georganiseerd. Kom je een keer kijken en meedoen? 

Jeugdraad

De coördinatie van het jeugwerk is in handen van de jeugdraad, die bestaat uit afgevaardigden van de kinderkerk,  KSG -commissie, kinderoppas en clubs; de jeugdouderlingen, een jeugddiaken en een dominee.


Jeugdouderlingen

De pastor

  • is de jeugdouderling in het contact met jongeren, onze pastorale zorg gaat uit naar alle thuis wonende kinderen.  Bij ziekte en/of zorgelijke situaties wordt hij/zij ingeschakeld door de ouderling of predikant.
 
  • heeft bij blijde gebeurtenissen hebben ook contact. Bijvoorbeeld door het rondbrengen van bloemen rond wanneer jongeren geslaagd zijn in de gemeente.
 
  • houdt zich bezig met de belevingswereld van jongeren en wat hun levensvragen zijn ten opzichte van het geloof in God.

De tolk

  • is de jeugdouderling tussen jongeren en de gemeente & kerkenraad en omgekeerd.
  • is een luisterend oor tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
  • is er voor alle jeugdafdelingen 

De coördinator en stimulator

  • is de jeugdouderling met betrekking tot het jeugdwerk, dit houdt in dat wij tijdens vergaderingen of bijeenkomsten het jeugdwerk ondersteunen, nieuwe ideeën aandragen en het beleidsplan helpen uitvoeren.
  • creëert samenhang tussen de diverse groepen
  • begeleidt de jeugdleiding en adviseert als nodig. Bijvoorbeeld door middel van cursussen/bijscholing of door nieuw materiaal aan te dragen.


Heb je vragen of nieuwe ideeën? Ze zijn welkom!  Je mag ons altijd bellen of mailen. 
Voor onze namen en contactinformatie, zie Adres&contact.

 
terug