dinsdag 10 oktober 2023

Luister mee Albert Schweitzer

Datum: 
 dinsdag 10 oktober 2023
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00
Locatie: 
 Oer de Toer

Luister mee - Albert Schweitzer theoloog, cultuurfilosoof en musicus

Ook al is Schweitzer (1875-1965) al lang geleden overleden toch is zijn naam nog zeer bekend. Die bekendheid kreeg hij omdat hij zijn veelbelovende betrekkingen opgaf om geneeskunde te kunnen studeren. Na die studie ging hij als arts naar Afrika. Daarna werd hij beroemd vanwege zijn werk, zijn ideeën en zijn concerten. Dat leverde hem uiteindelijk in 1952 zelfs de Nobelprijs voor de vrede op.

Wij vinden het de moeite waard om zijn gedachten en zijn muziek aan u te presenteren. Deze 'grote' man was niet alleen theoloog en cultuur-
filosoof, hij was ook een beroemd organist. Heel regelmatig gaf hij orgelconcerten, dikwijls ook in Nederland, met name in Deventer. Het geld dat hij hiermee verdiende, gebruikte hij voor het financieren van zijn ziekenhuis in Lambarene (Gabon).

Ook al werkte hij als arts, toch bleef hij studeren op de terreinen waarin hij thuis was: theologie en filosofie. Als theoloog was hij nieuwtestamenticus. Het leven en werk van Jezus was in het bijzonder zijn thema. Zijn filosofische studie betrof vooral vragen als 'hoe moeten we onze cultuur vormgeven' en 'hoe moeten we als mensen met elkaar omgaan'. Het antwoord dat hij vond is zijn beroemde gedachte: 'eerbied voor het leven'.

Zoals gezegd, Schweitzer gaf regelmatig concerten. Hij was in het bijzonder geboeid door de muziek van Johann Sebastian Bach. Over hem schreef hij ook een toonaangevend boek. Zijn bewondering voor de componist betreft met name de manier waarop Bach de relatie van woord en muziek inhoud geeft. Die vormgeving is volgens Schweitzer zo sterk, dat door de muziek van Bach de woorden een nieuwe en bezielende zeggingskracht krijgen.

Albert Schweitzer heeft zoveel gedaan en gedacht dat we de taken hebben verdeeld. We hebben twee avonden die we beide keren eerlijk verdelen. Albert neemt de kant van de theologie en filosofie voor zijn rekening en Jan bespreekt zijn muziek en geeft die een plaats in de cultuurfilosofie van Schweitzer.

Albert Althuis en Jan Bruin

Datum:                dinsdag 10 en 17 oktober 2023
Tijd:                     20.00 - 22.00 uur
Plaats:                 Oer de Toer

 

terug