zondag 13 september 2020

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

Datum: 
 zondag 13 september 2020
Tijdstip: 
 09:30

 13 september 9.30 uur Startzondag winterwerk
Voorganger Ds A. Vriend
Organist Mevr. Kl. Deinum  m.m.v. dhr. S. Bokma (trompettist).
Kinderoppas wel
Kinderkerk wel
Kerkauto Dhr. M. v.d. Velde  tel. 543016
Collecte Geen rondgang collecte vanwege de C-crisus voorschriften
Uitgangscollecte 1ste diaconie 2e kerkelijke activiteiten
Koster van 7– 13 september Dhr. H. Norbruis tel. 542090

Zondag 13 september hebben we onze ‘startzondag’; de start van het nieuwe seizoen vorming en toerusting. Tijdens deze dienst staan we ook stil bij de ‘overstap’ van de jongeren die van de kinderkerk naar de jeugdbank gaan. Het thema van deze dienst is het jaarthema, zoals we dat hebben overgenomen van de landelijke kerk: “Het goede leven. Bloeien in Gods licht”. Voorganger in deze dienst is ds. Arnold Vriend, muziek wordt verzorgd door Klaske Deinum op het orgel, Siebe Bokma op trompet en Inkje Bakker zingt.
 

terug