zondag 30 augustus 2020

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

Datum: 
 zondag 30 augustus 2020

30 augustus     9.30 uur  
Voorganger Ds. A. Vriend.
Organist Dhr. H. Mast / trompettist dhr. S. Bokma
Kinderoppas wel
Kinderkerk wel
Kerkauto Dhr. S. Westra  tel. 542636
Collecte 1e diaconie  /  2e kerk
Uitgangscollecte Pastoraatskosten
Koster van 19 -25 aug. Dhr. J. Stoel 541992

Met ingang van zondag 30 augustus hopen we als gehele gemeente weer bij elkaar in de kerk te kunnen komen. We verwelkomen een nieuwe ambtsdrager, van een aantal ambtsdragers mogen we de termijn verlengen en van een aantal nemen we met dankbaarheid afscheid. De voorganger is ds. Arnold Vriend, Harry Mast speelt orgel en Siebe Bokma speelt trompet. Het is nog niet bekend wie er zal voorzingen. We volgen de lezingen van de kindernevendienst uit de methode Bijbelbasics. Op deze zondag staat Jakobus 3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten.

terug