zondag 30 augustus 2020

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum


30 augustus     9.30 uur  
Voorganger Ds. A. Vriend.
Organist Dhr. H. Mast / trompettist dhr. S. Bokma
Kinderoppas wel
Kinderkerk wel
Kerkauto Dhr. S. Westra  tel. 542636
Collecte 1e diaconie  /  2e kerk
Uitgangscollecte Pastoraatskosten
Koster van 19 -25 aug. Dhr. J. Stoel 541992

Met ingang van zondag 30 augustus hopen we als gehele gemeente weer bij elkaar in de kerk te kunnen komen. We verwelkomen een nieuwe ambtsdrager, van een aantal ambtsdragers mogen we de termijn verlengen en van een aantal nemen we met dankbaarheid afscheid. De voorganger is ds. Arnold Vriend, Harry Mast speelt orgel en Siebe Bokma speelt trompet. Het is nog niet bekend wie er zal voorzingen. We volgen de lezingen van de kindernevendienst uit de methode Bijbelbasics. Op deze zondag staat Jakobus 3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten.

terug
 


Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Startzondag'

26 sep 2021 om 10:00

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

03 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

10 okt 2021 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!