zondag 15 januari 2023

Kerkdienst Oer de Toer Workum

Datum: 
 zondag 15 januari 2023
Tijdstip: 
 09.30  - 10.30
Locatie: 
 Oer de Toer

15 januari  9.30 uur  
Voorganger Ds A. Vriend
Organist / trompet Dhr. A. Landman
Kinderkerk wel
Kerkauto Dhr. P. de Boer tel. 542794
Collecte 1ste diaconie 2e kerk
Uitgangscollecte Kerk
Koster Dhr. J. Stoel tel 541992

terug