zondag 13 februari 2022

Kerkdienst Oer de Toer Workum

Locatie: 
 Oer de Toer Workum
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30

13 februari                      9.30 uur Oer de toer
Voorganger ds. J. Bruin
Organist Dhr. Aalt Landman
Kinderoppas geen
Kinderkerk wel
Kerkauto Geen evt. info dhr. Theunes Haagsma  tel. 541219
Collecte Geen rondgang
Uitgangscollecte 1e diaconie (kerk inactie)  2e kerk (energiekosten)
Koster Mevr. Tjettje Postma- Hempel

terug