zondag 21 november 2021

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Laatste zondag van het kerkelijk jaar'

Datum: 
 zondag 21 november 2021
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk te Workum

21 november       9.30 uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Voorganger Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis en ds Arnold Vriend
Organist / trompet Klaske Deinum  /: Siebe Bokma
Kinderoppas aanwezig
Kinderkerk wel
Kerkauto Siebren Westra tel.542636
Collecte ?
Uitgangscollecte 1e diaconie  /  2e kerk  (Energiekosten kerk)
Koster  15 – 21 nov. Gerrit Deinum   tel. 542227

terug