zondag 19 september 2021

Kerkdienst 'Verbinding met elkaar' 'Vredesdienst'

Datum: 
 zondag 19 september 2021
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00
Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk te Workum

19 september    10.00 uur Thema:  Verbinding met elkaar “Vredesdienst   “    Rooms katholieke kerk Workum, Prot. Gem. Workum en Doopsgezinde kerk Workum.
Voorgangers Kees van Kordelaar, Graddie Meijer en Arnold Vriend
Ouderling van dienst: Anke Dijkstra – de Boer
Diaken van dienst: Inkje Bakker
Organist: Klaske Deinum
Zang: Janny Brandsma en gemeentezang
Kinderoppas ja
Kinderkerk ja
Kerkauto Henk Hooghiemstra 542906
Collecte ( geen rondgang )  
Uitgangscollecte  1ste diaconie 2e kerk
Koster van 13– 19 aug. Jan  Stoel tel. 541992

terug