zondag 12 september 2021

Kerkdienst Babtisten gemeente / Prot. Gem. Workum

Datum: 
 zondag 12 september 2021
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

12 september   10.00 uur Baptisten gemeente /  Prot. Gem. Workum
Voorgangers Arjan Treuren en Albert Althuis
Ouderling van dienst: Rienk Harkema
Diaken van dienst” Jikky Althuis- van der Goot
Organist: Harry Mast
Zang: Inkje Bakker en gemeentezang
Kinderoppas ja
Kinderkerk ja
Kerkauto Theunis Haagsma tel. 541219
Collecte  (geen rondgang )  
Uitgangscollecte 1e diaconie  /  2e kerk
Koster van  6 – 12 sept. Jan Stoel tel 541992

terug