zondag 5 september 2021

Kerkdienst Doopsgezinde kerk / Prot. Gem. Workum

Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

05 september   10.00 uur   Doopsgezinde kerk / Prot. Gem. Workum
Voorgangers Graddie Meijer en Arnold Vriend
Ouderling van dienst: Diet Westra – van der Valk
Diaken van dienst: Marja de Vries -Kolk
Organist: Klaske Deinum
Zang:: Monique Topeeters en gemeentezang
Kinderoppas ja
Kinderkerk ja
Kerkauto Harry de Boer tel. 725542
Collecte  (geen rondgang )  
Uitgangscollecte 1ste diaconie 2e kerk
Koster van 30aug. – 5 sept. Jan Stoel tel. 541992

terug
 


Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Startzondag'

26 sep 2021 om 10:00

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

03 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

10 okt 2021 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!