zo 31 mei 2020  om 9:30
Voorganger: Ds. Arnold Vriend (Workum, It Heidenskip)
Uitzending viering Pinksteren
Organist: Klaske Deinum


met muzikale medewerking van vier gemeenteleden.

Deze viering, opgenomen in de St. Gertrudiskerk, is in beeld en/of geluid mee te maken via YouTube en de Kerkomroep.  Vanaf 9.30 uur is de opname te volgen.

Kinderkerk

Materialen: 
Pinksterchallenge 2020 "Deel het vuur"
Kliederkerk thuis 'Het huis op de rots'

We volgen de kinderkerk-methode 'Bijbel basics'.  Galaten 5:22-26 staat centraal: een tekst die laat zien hoe het leven eruitziet waarin mensen zicht laten leiden door de heilige Geest. Meer info? Zie  https://debijbel.nl/bijbelbasics
 

Collecte

Een collectegift is van harte welkom!   Op zondag 31 mei is deze bestemd voor "Pinksterzending collecte"
De gift kan worden overgemaakt op banknr. NL96 RABO 0372 1547 35 tnv Protestantse gemeente te Workum.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-in-de-rug-voor-jonge-open-kerk
 

terug