zaterdag 27 maart 2021

Gemeentevergadering

Datum: 
 zaterdag 27 maart 2021
Tijdstip: 
 15:00
Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk / Oer de Toer te Workum

Gemeentevergadering.
 
Graag nodigen we u uit voor een extra gemeente vergadering.
Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraad voorgedragen predikant van 0,5 fte.
 
Daar de avondklok nog steeds van kracht is tot 31 maart, willen we graag vergaderen op zaterdagmiddag 27 maart 2021 om 14.00 uur
 
De nieuw te beroepen predikant wil graag bij de vergadering aanwezig zijn, zodat we met de predikant kunnen kennis maken. We gaan er nu even van uit dat we op die datum maar 30 personen per locatie mogen verwelkomen. Daarom willen we graag zowel in Oer de Toer als in de St. Gertrudiskerk u verwelkomen. Zo kunnen we 2 x 30 personen verwelkomen.

Er is ook een mogelijkheid om de vergadering te volgen via Kerkomroep, met een toegangscode. U krijgt dan thuis deze code en een stembriefje met instructies over het inleveren.

Voor deze gemeentevergadering graag opgeven bij de familie Stoel.
tel. 0515-541992.
 
Namens de kerkenraad,
R. Siderius, preses.           
D. Westra-van der Valk, scriba.

Pastoraat

In dit kerkorde-artikel wordt heel wat gezegd over pastoraat. Pastoraat is geen bijkomend iets maar een kernopdracht van de kerk. De pastorale aandacht is er voor een wijde kring van mensen. En: pastoraat is niet alleen iets voor dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente. De hele gemeente wordt uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’. Elke vorm waarin dat omzien gestalte krijgt, is dus pastoraat.
Pastoraal bezoekwerk door ambtsdragers of bezoekvrijwilligers is een belangrijke vorm van pastoraat.
In het omzien naar elkaar vragen we ook weer aandacht, nu er in de kerkenraad enkele vacatures zijn ontstaan.


Verkiezingen 2021

In de kerkenraad zijn aftredend en niet beschikbaar voor een volgende termijn: de ouderlingen S. Stoel-Valk, S.S. Reitsma, K. Bakker en de jeugdouderlingen J. van der Schaaf-de Vries en S. Dijkstra-Brandsma.

Ouderling R. Boorsma-van Ree stelt zich weer beschikbaar.
Bij de diakenen nemen we afscheid van mevr. B. Koopmans.
Nog voor een jaar stellen zich beschikbaar Tj. van Kalsbeek-Lettinga en J. Althuis-van der Goot.
Bij de kerkrentmeester zijn geen vacatures.
 
Wij zoeken 4 ouderlingen en voor Nij Mariënacker nog een ouderling.Verder zijn we op zoek naar 1 jeugdouderling en 2 diakenen. De termijn om zitting te nemen in de kerkenraad is officieel 4 jaar. Vindt u echter dat u zich wel 2 of 3 jaar voor de kerk wilt inzetten juichen we dat van harte toe. U mag uzelf ook aanmelden. In dit Kerknieuws vindt u een aanbevelingsbriefje.

U kunt namen met uw voorkeur inleven bij de scriba Lynbaen 33, of u kunt via de e-mail scribapgworkum@gmail.com  u voorkeur opgeven.

Aanbevelingen en opgave tot uiterlijk 24 maart 2021.

Namens de kerkenraad,
Rients Siderius, preses.
Diet Westra-van der Valk, scriba.

terug