Diaconie

Tot haar taken rekent de diaconie daarom: 

  • Zich in te zetten voor degenen die door het sociale beleid van de regering tussen wal en schip dreigen te raken.
  • Aandacht te schenken aan hen die vanwege levensdreigende gevaren hun land moesten ontvluchten.
  • Aandacht te besteden aan het milieu. (Omdat wij de aarde in bruikleen hebben en er voor moeten zorgen dat onze kinderen ook een toekomst hebben.)
  • De producten uit de Derde Wereldlanden onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.
  • Geld in te zamelen om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente voortgang te laten vinden.
  • Het werk van de diaconie onder aandacht brengen bij jongeren door o.a. actie's voor en door jongeren, spaardoosjes (kerk in actie) en het zondagskind.
  • Het inzamelen van postzegels, kaarten en mobieltjes waarmee verschillende goede doelen worden gesteund. U kunt het inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist of bij diaken Johannes Hoekema. 

 

terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

11 aug 2020 om 19:00

Volg ons via


      

Website Bijdrage

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Stuur dan een mail naar: pgworkum@gmail.com