Diaconie

De diaconie

  • Zet zich invoor degenen die door het sociale beleid van de regering tussen wal en schip dreigen te raken.
  • Schenkt aandacht aan hen die vanwege levensdreigende gevaren hun land moesten ontvluchten.
  • Besteedt aandacht aan aan het milieu. (Omdat wij de aarde in bruikleen hebben en er voor moeten zorgen dat onze kinderen ook een toekomst hebben.)
  • Zamelt geld in om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente voortgang te laten vinden.
  • Zamelt postzegels, kaarten en mobieltjes in, waarmee verschillende goede doelen worden gesteund. Zie inzamelingsacties.
 

 

terug