Kerk - School - Gezin

Ieder jaar worden er twee Kerk, School en Gezin (KSG) diensten gehouden. Deze diensten worden met de leerlingen, enkele leerkrachten en de ouders van de KSG-commissie van basisscholen ‘It Finster’ en ‘Sint Ludgerus’  voorbereid.

In de KSG-diensten hebben kinderen altijd een actieve rol: zingen, toneelspelen, collecteren, een gebed uitspreken. Ook is er oog voor lief en leed: de Kika-beer wordt uitgedeeld aan een kind dat ziek is. Ouders die ziek zijn, krijgen een bos bloemen.

Van tevoren komt de predikant bij alle groepen op school langs en praat met de kinderen over het thema. De diensten worden in het najaar en in het voorjaar gehouden, waarbij we zullen aansluiten bij een toepasselijk thema in overleg met de kerk en de scholen.

We hopen dit seizoen weer twee mooie, bemoedigende diensten, met een grote inbreng van de kinderen, te organiseren.

De KSG commissie - Aagje, Anne en Anke


Voor informatie Anke de Vries - Hoekstra
terug