Oer de Toer en De Utwyk


Als Protestantse Gemeente hebben wij de beschikking over een aantal gebouwen, die wij graag ter beschikking stellen aan gemeenteleden en anderen.

Naast de lokaliteiten in de Sint Gertrudiskerk, zijn er ook vergaderruimten aan de overzijde van de Merk te vinden. Recht tegen over de toren, het pad naast de brievenbus op, tussen de huizen door. Hier treft u eerst rechts "De Utwyk" en aan het einde ziet u het gebouw "Oer de Toer" staan.  


De Utwyk


De Utwyk wordt vooral voor het jeugdwerk gebruikt en als verkoopruimte van de bijzonder succesvolle activiteitencommissie van Oer de Toer. Men verkoopt hier gedurende de zomermaanden tweedehands goederen. 


Oer De Toer


De activiteitencommissie van Oer de Toer heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de middelen voor de renovatie en onderhoud van de gebouwen bijeen te brengen en mooie lokaliteiten gerealiseerd.
In Oer de Toer zijn drie vergaderlokalen van verschillende grootte.

Informatie over het huren/reserveren en tarieven

terug