coronanieuws n.a.v. persconferentie 12 november

Helaas nemen de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames als gevolg daarvan weer toe. De regering heeft daarom de kerken gevraagd om de basisregels voor de coronabestrijding die tot eind september golden, weer te gaan volgen. Het moderamen van de synode heeft samen met de meeste andere kerkgenootschappen dit advies overgenomen.
 
Het advies is om de afstand van anderhalve meter in acht te nemen en binnen onze gebouwen bij verplaatsingen een mondkapje te dragen. Handen ontsmetten en uiteraard thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Helaas betekent dit ook dat we voorlopig geen koffie drinken na de dienst.

Kerkelijke gemeenten hebben hier een grote verantwoordelijkheid omdat zij geen coronatoegangsbewijs bij de ingang hoeven te vragen. Om een veilige kerk te kunnen bieden, moeten zij daarom de basisregels zorgvuldig in acht nemen.
terug