Beroepingswerk 2021

Van de kerkenraad

De kerkenraad is blij en dankbaar te kunnen meedelen, dat ds. E.P. Muilwijk-Huis wonend te St. Annaparochie het beroep naar onze gemeente te Workum heeft aangenomen.
Ds. Muilwijk wil met Gods hulp zich inspannen voor onze gemeente en hoopt met de collega’s in een opbouwende manier samen te werken.
Onder dank aanvaardt ze het beroep naar onze gemeente en bidt om Gods zegen.

Wij zijn God dankbaar dat we deze voorganger in onze gemeente mogen verwelkomen.

Namens de kerkenraad,
R. Siderius, voorzitter.
D. Westra-van der Valk, scriba.
 
terug